Tiền ảo: 4681
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 254.585.105.160 $ 5,0%
Lưu lượng 24 giờ: 59.731.815.556 $
Ưu thế:
BTC 56,5%
ETH 10,6%
XRP 6,48%
usat  (USAT)
USAT (USAT)
$0,00079764 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-05-24 10:16:56 UTC (khoảng 7 giờ trước)
7 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Nguồn cung khả dụng
0 / ?
USAT
USD

Sàn giao dịch USAT

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,0000001 BTC
- - -
0 $
4,000 USAT
khoảng 9 giờ trước -
2
0 $
0,00000001 BTC
80.0% - -
0 $
0,000 USAT
khoảng 7 giờ trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale