👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
usdx  (USDX)
USDX (USDX)
$0,108788 55.3%
3,39203360 BTS
67 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$409.599
KL giao dịch trong 24 giờ
$385,47
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,05015800 / $0,117578
Cung lưu thông
3.765.119 / ∞
USDX
USD

USDX (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-24 1,48 MX$ N/A
2020-02-23 1,91 MX$ 1,48 MX$
2020-02-22 1,24 MX$ 1,91 MX$
2020-02-21 1,17 MX$ 1,24 MX$
2020-02-20 1,27 MX$ 1,17 MX$
2020-02-19 0,574314 MX$ 1,27 MX$
2020-02-18 0,634786 MX$ 0,574314 MX$
2020-02-17 0,572073 MX$ 0,634786 MX$
2020-02-16 0,570792 MX$ 0,572073 MX$
2020-02-15 0,671605 MX$ 0,570792 MX$
2020-02-14 0,679185 MX$ 0,671605 MX$
2020-02-13 0,693212 MX$ 0,679185 MX$
2020-02-12 0,602798 MX$ 0,693212 MX$
2020-02-11 0,571019 MX$ 0,602798 MX$
2020-02-10 0,588670 MX$ 0,571019 MX$
2020-02-09 0,717164 MX$ 0,588670 MX$
2020-02-08 1,00 MX$ 0,717164 MX$
2020-02-07 0,816848 MX$ 1,00 MX$
2020-02-06 1,30 MX$ 0,816848 MX$
2020-02-05 1,43 MX$ 1,30 MX$
2020-02-04 0,738939 MX$ 1,43 MX$
2020-02-03 1,08 MX$ 0,738939 MX$
2020-02-02 1,30 MX$ 1,08 MX$
2020-02-01 0,848624 MX$ 1,30 MX$
2020-01-31 1,34 MX$ 0,848624 MX$
2020-01-30 0,805303 MX$ 1,34 MX$
2020-01-29 1,06 MX$ 0,805303 MX$
2020-01-28 0,972106 MX$ 1,06 MX$
2020-01-27 1,03 MX$ 0,972106 MX$
2020-01-26 1,10 MX$ 1,03 MX$
2020-01-25 1,01 MX$ 1,10 MX$
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android