Rank #N/A
63 người thích điều này
uservice  (UST)
Uservice (UST)
$0,013207625881 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-07-27 20:30:14 UTC (5 ngày trước)
63 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Total Supply 1.000.000.000
Show Info
Hide Info

Uservice BRL (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-07-28 0,000000000000 R$ 78,91 R$ 0,068314 R$ N/A
2021-07-27 0,000000000000 R$ 78,91 R$ 0,068314 R$ 0,068314 R$
2021-07-26 0,000000000000 R$ 33,39 R$ 0,078543 R$ 0,068314 R$
2021-07-25 0,000000000000 R$ 33,39 R$ 0,078543 R$ 0,078543 R$
2021-07-19 0,000000000000 R$ 0,058644 R$ 0,04886999 R$ 0,078543 R$
2021-07-18 0,000000000000 R$ 0,057851 R$ 0,04820947 R$ 0,04886999 R$
2021-07-17 0,000000000000 R$ 33,30 R$ 0,057518 R$ 0,04820947 R$
2021-07-16 0,000000000000 R$ 33,15 R$ 0,057254 R$ 0,057518 R$
2021-07-15 0,000000000000 R$ 70,96 R$ 0,056369 R$ 0,057254 R$
2021-07-14 0,000000000000 R$ 70,96 R$ 0,056369 R$ 0,056369 R$
2021-07-10 0,000000000000 R$ 0,00794519 R$ 0,055616 R$ 0,056369 R$
2021-07-09 0,000000000000 R$ 0,00794519 R$ 0,055616 R$ 0,055616 R$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android