uservice  (UST)
Uservice (UST)
$0,00674809 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-07-07 21:53:40 UTC (khoảng 4 giờ trước)
38 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 1.000.000.000
UST
USD

Uservice CHF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-07-08 0,00636100 Fr. N/A
2020-07-07 0,00642316 Fr. 0,00636100 Fr.
2020-07-06 0,00662597 Fr. 0,00642316 Fr.
2020-07-05 0,00662597 Fr. 0,00662597 Fr.
2020-07-04 0,00557662 Fr. 0,00662597 Fr.
2020-07-03 0,01015293 Fr. 0,00557662 Fr.
2020-07-02 0,01015293 Fr. 0,01015293 Fr.
2020-06-29 0,01048025 Fr. 0,01015293 Fr.
2020-06-28 0,01050738 Fr. 0,01048025 Fr.
2020-06-27 0,00567991 Fr. 0,01050738 Fr.
2020-06-26 0,00689677 Fr. 0,00567991 Fr.
2020-06-25 0,00689677 Fr. 0,00689677 Fr.
2020-06-24 0,00620845 Fr. 0,00689677 Fr.
2020-06-23 0,00620376 Fr. 0,00620845 Fr.
2020-06-22 0,00701808 Fr. 0,00620376 Fr.
2020-06-21 0,00702145 Fr. 0,00701808 Fr.
2020-06-20 0,00611144 Fr. 0,00702145 Fr.
2020-06-19 0,01311206 Fr. 0,00611144 Fr.
2020-06-18 0,01141842 Fr. 0,01311206 Fr.
2020-06-17 0,00750972 Fr. 0,01141842 Fr.
2020-06-16 0,00697296 Fr. 0,00750972 Fr.
2020-06-15 0,00751687 Fr. 0,00697296 Fr.
2020-06-14 0,00751687 Fr. 0,00751687 Fr.
2020-06-13 0,01190197 Fr. 0,00751687 Fr.
2020-06-12 0,01143408 Fr. 0,01190197 Fr.
2020-06-11 0,01143408 Fr. 0,01143408 Fr.
2020-06-10 0,00811914 Fr. 0,01143408 Fr.
2020-06-09 0,00806493 Fr. 0,00811914 Fr.
2020-06-08 0,01829741 Fr. 0,00806493 Fr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android