uservice  (UST)
Uservice (UST)
$0,00684349 0.3%
0,00002895 ETH 1.6%
38 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$3,69
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00675090 / $0,00688079
Cung lưu thông
? / 1.000.000.000
UST
USD

Uservice EOS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-07-07 0,00260673 EOS N/A
2020-07-06 0,00293684 EOS 0,00260673 EOS
2020-07-05 0,00293684 EOS 0,00293684 EOS
2020-07-04 0,00243283 EOS 0,00293684 EOS
2020-07-03 0,00459256 EOS 0,00243283 EOS
2020-07-02 0,00459256 EOS 0,00459256 EOS
2020-06-29 0,00476106 EOS 0,00459256 EOS
2020-06-28 0,00474301 EOS 0,00476106 EOS
2020-06-27 0,00241418 EOS 0,00474301 EOS
2020-06-26 0,00292135 EOS 0,00241418 EOS
2020-06-25 0,00292135 EOS 0,00292135 EOS
2020-06-24 0,00255368 EOS 0,00292135 EOS
2020-06-23 0,00253713 EOS 0,00255368 EOS
2020-06-22 0,00290300 EOS 0,00253713 EOS
2020-06-21 0,00290684 EOS 0,00290300 EOS
2020-06-20 0,00254954 EOS 0,00290684 EOS
2020-06-19 0,00542105 EOS 0,00254954 EOS
2020-06-18 0,00468017 EOS 0,00542105 EOS
2020-06-17 0,00309991 EOS 0,00468017 EOS
2020-06-16 0,00290122 EOS 0,00309991 EOS
2020-06-15 0,00308181 EOS 0,00290122 EOS
2020-06-14 0,00308181 EOS 0,00308181 EOS
2020-06-13 0,00483672 EOS 0,00308181 EOS
2020-06-12 0,00481515 EOS 0,00483672 EOS
2020-06-11 0,00481515 EOS 0,00481515 EOS
2020-06-10 0,00310917 EOS 0,00481515 EOS
2020-06-09 0,00304663 EOS 0,00310917 EOS
2020-06-08 0,00681806 EOS 0,00304663 EOS
2020-06-07 0,00691152 EOS 0,00681806 EOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android