Rank #N/A
63 người thích điều này
uservice  (UST)
Uservice (UST)
$0,013207625881 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-07-27 20:30:14 UTC (7 ngày trước)
63 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Total Supply 1.000.000.000
Show Info
Hide Info

Uservice EUR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-07-28 0,000000000000 € 12,91 € 0,01117460 € N/A
2021-07-27 0,000000000000 € 12,91 € 0,01117460 € 0,01117460 €
2021-07-26 0,000000000000 € 5,45 € 0,01282205 € 0,01117460 €
2021-07-25 0,000000000000 € 5,45 € 0,01282205 € 0,01282205 €
2021-07-19 0,000000000000 € 0,00971040 € 0,00809200 € 0,01282205 €
2021-07-18 0,000000000000 € 0,00957915 € 0,00798263 € 0,00809200 €
2021-07-17 0,000000000000 € 5,52 € 0,00952786 € 0,00798263 €
2021-07-16 0,000000000000 € 5,49 € 0,00948065 € 0,00952786 €
2021-07-15 0,000000000000 € 11,81 € 0,00938300 € 0,00948065 €
2021-07-14 0,000000000000 € 11,81 € 0,00938300 € 0,00938300 €
2021-07-10 0,000000000000 € 0,00127393 € 0,00891751 € 0,00938300 €
2021-07-09 0,000000000000 € 0,00127393 € 0,00891751 € 0,00891751 €
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android