Rank #N/A
63 người thích điều này
uservice  (UST)
Uservice (UST)
$0,015093222295 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-07-25 12:00:05 UTC (khoảng 15 giờ trước)
63 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Total Supply 1.000.000.000
Show Info
Hide Info

Uservice HKD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-07-26 0,000000000000 HK$ 49,86 HK$ 0,117265 HK$ N/A
2021-07-19 0,000000000000 HK$ 0,089045 HK$ 0,074204 HK$ 0,117265 HK$
2021-07-18 0,000000000000 HK$ 0,087842 HK$ 0,073201 HK$ 0,074204 HK$
2021-07-17 0,000000000000 HK$ 50,61 HK$ 0,087413 HK$ 0,073201 HK$
2021-07-16 0,000000000000 HK$ 50,37 HK$ 0,087002 HK$ 0,087413 HK$
2021-07-15 0,000000000000 HK$ 108,59 HK$ 0,086261 HK$ 0,087002 HK$
2021-07-14 0,000000000000 HK$ 108,59 HK$ 0,086261 HK$ 0,086261 HK$
2021-07-10 0,000000000000 HK$ 0,01173629 HK$ 0,082154 HK$ 0,086261 HK$
2021-07-09 0,000000000000 HK$ 0,01173629 HK$ 0,082154 HK$ 0,082154 HK$
2021-06-26 0,000000000000 HK$ 14,05 HK$ 0,082072 HK$ 0,082154 HK$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android