uservice  (UST)
Uservice (UST)
$0,00382242 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-06-02 14:48:59 UTC (khoảng 20 giờ trước)
37 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 1.000.000.000
UST
USD

Uservice HKD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-06-02 0,02962626 HK$ N/A
2020-06-01 0,04813022 HK$ 0,02962626 HK$
2020-05-31 0,119736 HK$ 0,04813022 HK$
2020-05-30 0,123571 HK$ 0,119736 HK$
2020-05-29 0,04521399 HK$ 0,123571 HK$
2020-05-28 0,067947 HK$ 0,04521399 HK$
2020-05-27 0,075450 HK$ 0,067947 HK$
2020-05-26 0,118459 HK$ 0,075450 HK$
2020-05-25 0,092845 HK$ 0,118459 HK$
2020-05-24 0,086400 HK$ 0,092845 HK$
2020-05-23 0,098271 HK$ 0,086400 HK$
2020-05-19 0,095440 HK$ 0,098271 HK$
2020-05-16 0,03641933 HK$ 0,095440 HK$
2020-05-08 0,093302 HK$ 0,03641933 HK$
2020-05-07 0,125014 HK$ 0,093302 HK$
2020-05-06 0,077273 HK$ 0,125014 HK$
2020-05-04 0,123553 HK$ 0,077273 HK$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android