uservice  (UST)
Uservice (UST)
$0,00701068 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-07-05 22:38:21 UTC (khoảng 8 giờ trước)
38 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 1.000.000.000
UST
USD

Uservice LKR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-07-06 1,30 Rs N/A
2020-07-04 1,10 Rs 1,30 Rs
2020-07-03 2,00 Rs 1,10 Rs
2020-07-02 2,00 Rs 2,00 Rs
2020-06-29 2,06 Rs 2,00 Rs
2020-06-28 2,06 Rs 2,06 Rs
2020-06-27 1,12 Rs 2,06 Rs
2020-06-26 1,36 Rs 1,12 Rs
2020-06-25 1,36 Rs 1,36 Rs
2020-06-24 1,23 Rs 1,36 Rs
2020-06-23 1,22 Rs 1,23 Rs
2020-06-22 1,37 Rs 1,22 Rs
2020-06-21 1,37 Rs 1,37 Rs
2020-06-20 1,20 Rs 1,37 Rs
2020-06-19 2,57 Rs 1,20 Rs
2020-06-18 2,24 Rs 2,57 Rs
2020-06-17 1,47 Rs 2,24 Rs
2020-06-16 1,37 Rs 1,47 Rs
2020-06-15 1,46 Rs 1,37 Rs
2020-06-14 1,46 Rs 1,46 Rs
2020-06-13 2,32 Rs 1,46 Rs
2020-06-12 2,24 Rs 2,32 Rs
2020-06-11 2,24 Rs 2,24 Rs
2020-06-10 1,58 Rs 2,24 Rs
2020-06-09 1,56 Rs 1,58 Rs
2020-06-08 3,53 Rs 1,56 Rs
2020-06-07 3,59 Rs 3,53 Rs
2020-06-06 1,30 Rs 3,59 Rs
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android