uservice  (UST)
Uservice (UST)
$0,00171057 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-07-08 13:03:34 UTC (3 ngày trước)
38 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 1.000.000.000
UST
USD

Uservice LTC (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-07-09 0,00003816 LTC N/A
2020-07-08 0,00015632 LTC 0,00003816 LTC
2020-07-07 0,00015489 LTC 0,00015632 LTC
2020-07-06 0,00016917 LTC 0,00015489 LTC
2020-07-05 0,00016917 LTC 0,00016917 LTC
2020-07-04 0,00014274 LTC 0,00016917 LTC
2020-07-03 0,00026225 LTC 0,00014274 LTC
2020-07-02 0,00026225 LTC 0,00026225 LTC
2020-06-29 0,00027040 LTC 0,00026225 LTC
2020-06-28 0,00026950 LTC 0,00027040 LTC
2020-06-27 0,00013886 LTC 0,00026950 LTC
2020-06-26 0,00017103 LTC 0,00013886 LTC
2020-06-25 0,00017103 LTC 0,00017103 LTC
2020-06-24 0,00014919 LTC 0,00017103 LTC
2020-06-23 0,00014745 LTC 0,00014919 LTC
2020-06-22 0,00016892 LTC 0,00014745 LTC
2020-06-21 0,00016911 LTC 0,00016892 LTC
2020-06-20 0,00014867 LTC 0,00016911 LTC
2020-06-19 0,00031673 LTC 0,00014867 LTC
2020-06-18 0,00027301 LTC 0,00031673 LTC
2020-06-17 0,00018063 LTC 0,00027301 LTC
2020-06-16 0,00016804 LTC 0,00018063 LTC
2020-06-15 0,00017789 LTC 0,00016804 LTC
2020-06-14 0,00017789 LTC 0,00017789 LTC
2020-06-13 0,00028050 LTC 0,00017789 LTC
2020-06-12 0,00028004 LTC 0,00028050 LTC
2020-06-11 0,00028004 LTC 0,00028004 LTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android