uservice  (UST)
Uservice (UST)
$0,00171057 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-07-08 13:03:34 UTC (7 ngày trước)
38 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 1.000.000.000
UST
USD

Uservice PLN (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-07-09 0,00678957 zł N/A
2020-07-08 0,02679247 zł 0,00678957 zł
2020-07-07 0,02692227 zł 0,02679247 zł
2020-07-06 0,02782292 zł 0,02692227 zł
2020-07-05 0,02782292 zł 0,02782292 zł
2020-07-04 0,02339849 zł 0,02782292 zł
2020-07-03 0,04262924 zł 0,02339849 zł
2020-07-02 0,04262924 zł 0,04262924 zł
2020-06-29 0,04403852 zł 0,04262924 zł
2020-06-28 0,04415542 zł 0,04403852 zł
2020-06-27 0,02386884 zł 0,04415542 zł
2020-06-26 0,02885959 zł 0,02386884 zł
2020-06-25 0,02885959 zł 0,02885959 zł
2020-06-24 0,02581147 zł 0,02885959 zł
2020-06-23 0,02582159 zł 0,02581147 zł
2020-06-22 0,02943046 zł 0,02582159 zł
2020-06-21 0,02944456 zł 0,02943046 zł
2020-06-20 0,02566110 zł 0,02944456 zł
2020-06-19 0,054699 zł 0,02566110 zł
2020-06-18 0,04779194 zł 0,054699 zł
2020-06-17 0,03121298 zł 0,04779194 zł
2020-06-16 0,02864395 zł 0,03121298 zł
2020-06-15 0,03117114 zł 0,02864395 zł
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android