uservice  (UST)
Uservice (UST)
$0,00171057 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-07-08 13:03:34 UTC (6 ngày trước)
38 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 1.000.000.000
UST
USD

Uservice SAR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-07-09 0,00641647 SR N/A
2020-07-08 0,02531170 SR 0,00641647 SR
2020-07-07 0,02557724 SR 0,02531170 SR
2020-07-06 0,02629775 SR 0,02557724 SR
2020-07-05 0,02629775 SR 0,02629775 SR
2020-07-04 0,02212122 SR 0,02629775 SR
2020-07-03 0,04026490 SR 0,02212122 SR
2020-07-02 0,04026490 SR 0,04026490 SR
2020-06-29 0,04148281 SR 0,04026490 SR
2020-06-28 0,04159293 SR 0,04148281 SR
2020-06-27 0,02248365 SR 0,04159293 SR
2020-06-26 0,02727693 SR 0,02248365 SR
2020-06-25 0,02727693 SR 0,02727693 SR
2020-06-24 0,02467927 SR 0,02727693 SR
2020-06-23 0,02456719 SR 0,02467927 SR
2020-06-22 0,02765222 SR 0,02456719 SR
2020-06-21 0,02766547 SR 0,02765222 SR
2020-06-20 0,02409000 SR 0,02766547 SR
2020-06-19 0,051696 SR 0,02409000 SR
2020-06-18 0,04514968 SR 0,051696 SR
2020-06-17 0,02964098 SR 0,04514968 SR
2020-06-16 0,02757450 SR 0,02964098 SR
2020-06-15 0,02963413 SR 0,02757450 SR
2020-06-14 0,02963413 SR 0,02963413 SR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android