uservice  (UST)
Uservice (UST)
$0,00673578 -3.7%
0,00002992 ETH -3.7%
38 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$7,69
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00667965 / $0,00699771
Cung lưu thông
? / 1.000.000.000
UST
USD

Uservice XAG (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-07-04 0,00032667 XAG N/A
2020-07-03 0,00059619 XAG 0,00032667 XAG
2020-07-02 0,00059619 XAG 0,00059619 XAG
2020-06-29 0,00062183 XAG 0,00059619 XAG
2020-06-28 0,00062348 XAG 0,00062183 XAG
2020-06-27 0,00033703 XAG 0,00062348 XAG
2020-06-26 0,00040821 XAG 0,00033703 XAG
2020-06-25 0,00040821 XAG 0,00040821 XAG
2020-06-24 0,00036608 XAG 0,00040821 XAG
2020-06-23 0,00036835 XAG 0,00036608 XAG
2020-06-22 0,00041876 XAG 0,00036835 XAG
2020-06-21 0,00041896 XAG 0,00041876 XAG
2020-06-20 0,00036367 XAG 0,00041896 XAG
2020-06-19 0,00079203 XAG 0,00036367 XAG
2020-06-18 0,00068813 XAG 0,00079203 XAG
2020-06-17 0,00045280 XAG 0,00068813 XAG
2020-06-16 0,00042160 XAG 0,00045280 XAG
2020-06-15 0,00045163 XAG 0,00042160 XAG
2020-06-14 0,00045163 XAG 0,00045163 XAG
2020-06-13 0,00071509 XAG 0,00045163 XAG
2020-06-12 0,00068486 XAG 0,00071509 XAG
2020-06-11 0,00068486 XAG 0,00068486 XAG
2020-06-10 0,00048453 XAG 0,00068486 XAG
2020-06-09 0,00047417 XAG 0,00048453 XAG
2020-06-08 0,00109193 XAG 0,00047417 XAG
2020-06-07 0,00111017 XAG 0,00109193 XAG
2020-06-06 0,00040169 XAG 0,00111017 XAG
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android