uservice  (UST)
Uservice (UST)
$0,01073447 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-07-02 17:31:35 UTC (khoảng 18 giờ trước)
38 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 1.000.000.000
UST
USD

Uservice XAU (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-07-03 0,00000604 XAU N/A
2020-06-29 0,00000624 XAU 0,00000604 XAU
2020-06-28 0,00000626 XAU 0,00000624 XAU
2020-06-27 0,00000338 XAU 0,00000626 XAU
2020-06-26 0,00000412 XAU 0,00000338 XAU
2020-06-25 0,00000412 XAU 0,00000412 XAU
2020-06-24 0,00000373 XAU 0,00000412 XAU
2020-06-23 0,00000373 XAU 0,00000373 XAU
2020-06-22 0,00000423 XAU 0,00000373 XAU
2020-06-21 0,00000423 XAU 0,00000423 XAU
2020-06-20 0,00000369 XAU 0,00000423 XAU
2020-06-19 0,00000800 XAU 0,00000369 XAU
2020-06-18 0,00000697 XAU 0,00000800 XAU
2020-06-17 0,00000458 XAU 0,00000697 XAU
2020-06-16 0,00000425 XAU 0,00000458 XAU
2020-06-15 0,00000456 XAU 0,00000425 XAU
2020-06-14 0,00000456 XAU 0,00000456 XAU
2020-06-13 0,00000722 XAU 0,00000456 XAU
2020-06-12 0,00000701 XAU 0,00000722 XAU
2020-06-11 0,00000701 XAU 0,00000701 XAU
2020-06-10 0,00000498 XAU 0,00000701 XAU
2020-06-09 0,00000496 XAU 0,00000498 XAU
2020-06-08 0,00001129 XAU 0,00000496 XAU
2020-06-07 0,00001148 XAU 0,00001129 XAU
2020-06-06 0,00000416 XAU 0,00001148 XAU
2020-06-04 0,00000529 XAU 0,00000416 XAU
2020-06-03 0,00000439 XAU 0,00000529 XAU
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android