Rank #N/A
63 người thích điều này
uservice  (UST)
Uservice (UST)
$0,013207625881 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-07-27 20:30:14 UTC (5 ngày trước)
63 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Total Supply 1.000.000.000
Show Info
Hide Info

Uservice XLM (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-07-28 0,000000000000 XLM 58,536 XLM 0,05067526 XLM N/A
2021-07-27 0,000000000000 XLM 58,536 XLM 0,05067526 XLM 0,05067526 XLM
2021-07-26 0,000000000000 XLM 24,660591 XLM 0,05800226 XLM 0,05067526 XLM
2021-07-25 0,000000000000 XLM 24,660591 XLM 0,05800226 XLM 0,05800226 XLM
2021-07-19 0,000000000000 XLM 0,04758336 XLM 0,03965280 XLM 0,05800226 XLM
2021-07-18 0,000000000000 XLM 0,04793492 XLM 0,03994577 XLM 0,03965280 XLM
2021-07-17 0,000000000000 XLM 25,981303 XLM 0,04487660 XLM 0,03994577 XLM
2021-07-16 0,000000000000 XLM 26,807362 XLM 0,04630342 XLM 0,04487660 XLM
2021-07-15 0,000000000000 XLM 57,695 XLM 0,04582940 XLM 0,04630342 XLM
2021-07-14 0,000000000000 XLM 57,695 XLM 0,04582940 XLM 0,04582940 XLM
2021-07-10 0,000000000000 XLM 0,00607312 XLM 0,04251183 XLM 0,04582940 XLM
2021-07-09 0,000000000000 XLM 0,00607312 XLM 0,04251183 XLM 0,04251183 XLM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android