uservice  (UST)
Uservice (UST)
$0,01044108 -39.0%
0,00002442 ETH -45.1%
39 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$0,00202007
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01708703 / $0,01737937
Cung lưu thông
? / 1.000.000.000
UST
USD

Uservice XLM (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-08-13 0,16951704 XLM N/A
2020-08-12 0,05007330 XLM 0,16951704 XLM
2020-08-11 0,05007330 XLM 0,05007330 XLM
2020-08-08 0,14622142 XLM 0,05007330 XLM
2020-08-07 0,14759840 XLM 0,14622142 XLM
2020-08-06 0,07943672 XLM 0,14759840 XLM
2020-08-05 0,24461596 XLM 0,07943672 XLM
2020-08-04 0,24461596 XLM 0,24461596 XLM
2020-08-02 0,03214346 XLM 0,24461596 XLM
2020-08-01 0,03363039 XLM 0,03214346 XLM
2020-07-31 0,03363039 XLM 0,03363039 XLM
2020-07-30 0,05430239 XLM 0,03363039 XLM
2020-07-29 0,05430239 XLM 0,05430239 XLM
2020-07-27 0,05994564 XLM 0,05430239 XLM
2020-07-26 0,06112119 XLM 0,05994564 XLM
2020-07-25 0,08327211 XLM 0,06112119 XLM
2020-07-24 0,08327211 XLM 0,08327211 XLM
2020-07-21 0,07736014 XLM 0,08327211 XLM
2020-07-20 0,07736014 XLM 0,07736014 XLM
2020-07-19 0,03178861 XLM 0,07736014 XLM
2020-07-18 0,03178861 XLM 0,03178861 XLM
2020-07-17 0,06983097 XLM 0,03178861 XLM
2020-07-16 0,06613127 XLM 0,06983097 XLM
2020-07-15 0,06613127 XLM 0,06613127 XLM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android