Tiền ảo: 6104
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 240.924.971.977 $ 0,22%
Lưu lượng 24 giờ: 50.412.910.795 $
Ưu thế:
BTC 65,7%
ETH 8,41%
XRP 4,89%
uservice  (UST)
Uservice (UST)
$0,00759278 -2,7%
0,00004083 ETH -2,9%
34 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$12,46
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00727852 / $0,02047798
Cung lưu thông
? / 1.000.000.000
UST
USD

Uservice (Xã hội)