Rank #308
25.265 người thích điều này
utrust  (UTK)
UTRUST (UTK)
$0,216710 -0.9%
0,00000561 BTC 3.7%
0,00009240 ETH -1.7%
25.265 người thích điều này
$0,213664
24H Range
$0,236696
Vốn hóa thị trường $97.402.516
KL giao dịch trong 24 giờ $15.370.053
Định giá pha loãng hoàn toàn $108.225.018
Cung lưu thông 450.000.000
Total Supply 500.000.000
Tổng lượng cung tối đa 500.000.000
Show Info
Hide Info

UTRUST NOK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-07-30 887.552.753 kr 124.629.521 kr 1,96 kr N/A
2021-07-29 839.647.272 kr 45.546.652 kr 1,87 kr 1,96 kr
2021-07-28 858.269.203 kr 45.904.398 kr 1,91 kr 1,87 kr
2021-07-27 823.221.473 kr 73.853.154 kr 1,83 kr 1,91 kr
2021-07-26 821.521.086 kr 54.841.540 kr 1,83 kr 1,83 kr
2021-07-25 803.322.561 kr 55.854.605 kr 1,79 kr 1,83 kr
2021-07-24 753.903.078 kr 30.427.938 kr 1,68 kr 1,79 kr
2021-07-23 724.629.384 kr 39.937.835 kr 1,61 kr 1,68 kr
2021-07-22 701.037.203 kr 50.732.666 kr 1,56 kr 1,61 kr
2021-07-21 645.934.992 kr 44.345.312 kr 1,43 kr 1,56 kr
2021-07-20 687.068.079 kr 30.476.699 kr 1,52 kr 1,43 kr
2021-07-19 727.716.634 kr 21.815.784 kr 1,62 kr 1,52 kr
2021-07-18 724.802.477 kr 29.557.302 kr 1,61 kr 1,62 kr
2021-07-17 705.092.151 kr 36.802.573 kr 1,57 kr 1,61 kr
2021-07-16 764.884.320 kr 40.351.745 kr 1,69 kr 1,57 kr
2021-07-15 772.186.533 kr 42.794.020 kr 1,72 kr 1,69 kr
2021-07-14 782.861.682 kr 23.419.235 kr 1,74 kr 1,72 kr
2021-07-13 804.409.395 kr 27.458.910 kr 1,79 kr 1,74 kr
2021-07-12 836.654.331 kr 32.772.290 kr 1,86 kr 1,79 kr
2021-07-11 835.914.942 kr 35.188.388 kr 1,86 kr 1,86 kr
2021-07-10 840.711.288 kr 46.226.453 kr 1,87 kr 1,86 kr
2021-07-09 847.236.524 kr 74.381.169 kr 1,88 kr 1,87 kr
2021-07-08 893.612.793 kr 114.653.923 kr 1,99 kr 1,88 kr
2021-07-07 873.428.719 kr 103.965.304 kr 1,94 kr 1,99 kr
2021-07-06 839.328.070 kr 36.228.659 kr 1,87 kr 1,94 kr
2021-07-05 881.949.732 kr 48.369.867 kr 1,95 kr 1,87 kr
2021-07-04 863.420.002 kr 32.078.163 kr 1,92 kr 1,95 kr
2021-07-03 846.433.139 kr 40.833.359 kr 1,89 kr 1,92 kr
2021-07-02 872.413.114 kr 74.544.156 kr 1,95 kr 1,89 kr
2021-07-01 891.316.957 kr 52.925.743 kr 1,98 kr 1,95 kr
2021-06-30 889.468.565 kr 59.901.466 kr 1,96 kr 1,98 kr
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android