🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
v-dimension  (VOLLAR)
V-Dimension (VOLLAR)
$0,497445 1.1%
0,00000991 BTC -1.8%
163 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$157.762
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,432888 / $0,517355
Cung lưu thông
? / 2.100.000.000
VOLLAR
USD

V-Dimension EOS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-03-07 0,0000000000 EOS 20.239 EOS 0,12864365 EOS N/A
2021-03-06 0,0000000000 EOS 28.385 EOS 0,10640862 EOS 0,12864365 EOS
2021-03-05 0,0000000000 EOS 23.919 EOS 0,09418688 EOS 0,10640862 EOS
2021-03-04 0,0000000000 EOS 32.269 EOS 0,09312204 EOS 0,09418688 EOS
2021-03-03 0,0000000000 EOS 30.910 EOS 0,08771588 EOS 0,09312204 EOS
2021-03-02 0,0000000000 EOS 47.677 EOS 0,10110688 EOS 0,08771588 EOS
2021-03-01 0,0000000000 EOS 45.073 EOS 0,09724907 EOS 0,10110688 EOS
2021-02-28 0,0000000000 EOS 24.826 EOS 0,09058397 EOS 0,09724907 EOS
2021-02-27 0,0000000000 EOS 47.026 EOS 0,10315116 EOS 0,09058397 EOS
2021-02-26 0,0000000000 EOS 37.672 EOS 0,09140881 EOS 0,10315116 EOS
2021-02-25 0,0000000000 EOS 19.410 EOS 0,09063428 EOS 0,09140881 EOS
2021-02-24 0,0000000000 EOS 45.802 EOS 0,08773281 EOS 0,09063428 EOS
2021-02-23 0,0000000000 EOS 50.928 EOS 0,07191777 EOS 0,08773281 EOS
2021-02-22 0,0000000000 EOS 20.799 EOS 0,06930889 EOS 0,07191777 EOS
2021-02-21 0,0000000000 EOS 34.708 EOS 0,08001720 EOS 0,06930889 EOS
2021-02-20 0,0000000000 EOS 23.970 EOS 0,08180281 EOS 0,08001720 EOS
2021-02-19 0,0000000000 EOS 15.294 EOS 0,08614732 EOS 0,08180281 EOS
2021-02-18 0,0000000000 EOS 26.754 EOS 0,09051755 EOS 0,08614732 EOS
2021-02-17 0,0000000000 EOS 35.865 EOS 0,10524060 EOS 0,09051755 EOS
2021-02-16 0,0000000000 EOS 22.126 EOS 0,11197245 EOS 0,10524060 EOS
2021-02-15 0,0000000000 EOS 29.472 EOS 0,12362228 EOS 0,11197245 EOS
2021-02-14 0,0000000000 EOS 21.169 EOS 0,12119952 EOS 0,12362228 EOS
2021-02-13 0,0000000000 EOS 20.962 EOS 0,12709330 EOS 0,12119952 EOS
2021-02-12 0,0000000000 EOS 28.635 EOS 0,12720321 EOS 0,12709330 EOS
2021-02-11 0,0000000000 EOS 18.808 EOS 0,15110864 EOS 0,12720321 EOS
2021-02-10 0,0000000000 EOS 38.810 EOS 0,15235754 EOS 0,15110864 EOS
2021-02-09 0,0000000000 EOS 41.024 EOS 0,19447635 EOS 0,15235754 EOS
2021-02-08 0,0000000000 EOS 30.936 EOS 0,18312374 EOS 0,19447635 EOS
2021-02-07 0,0000000000 EOS 62.093 EOS 0,20705629 EOS 0,18312374 EOS
2021-02-06 0,0000000000 EOS 35.833 EOS 0,21099131 EOS 0,20705629 EOS
2021-02-05 0,0000000000 EOS 40.928 EOS 0,19608456 EOS 0,21099131 EOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android