Tiền ảo: 5736
Sàn giao dịch: 377
Giá trị vốn hóa thị trường: 264.576.725.538 $ -0,82%
Lưu lượng 24 giờ: 38.460.129.596 $
Ưu thế:
BTC 67,9%
ETH 8,57%
XRP 4,51%
v.systems  (VSYS)
V.SYSTEMS (VSYS)
$0,121413 2,5%
0,00001214 BTC 2,2%
206 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$219.869.673
KL giao dịch trong 24 giờ
$19.695.195
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,115049 / $0,120953
Circulating Supply
1.810.478.659 / 999.999.999.999.999
VSYS
USD

Sàn giao dịch V.SYSTEMS

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,00001202 BTC
0.42% 350 $ 1.929 $
75.484 $
628003,714 VSYS
0,38% Gần đây
2
0 $
0,121 USDT
0.64% 358 $ 47 $
4.769 $
39375,953 VSYS
0,02% Gần đây
3
0 $
1690 IDR
1.48% 957 $ 236 $
2.563 $
21292,611 VSYS
0,01% Gần đây
4
0 $
0,11771 USD
1.5% 238 $ 58 $
7.576 $
64357,420 VSY
0,04% Gần đây
5
XT XT
0 $
0,11954 USDT
0.46% 4.443 $ 6.345 $
4.261.483 $
35603779,400 VSYS
21,63% Gần đây
6
XT XT
0 $
0,8478 SXC
0.56% 5.922 $ 6.244 $
4.000.696 $
33521490,800 VSYS
20,31% Gần đây
7
XT XT
0 $
0,000011948 BTC
0.56% 4.128 $ 4.960 $
2.215.987 $
18541765,200 VSYS
11,25% Gần đây
8
0 $
0,8484 QC
2.2% 1.865 $ 660 $
1.567.500 $
13104004,200 VSYS
7,96% Gần đây
9
ZB ZB
0 $
0,00001205 BTC
0.43% 2.965 $ 3.818 $
818.031 $
6787708,600 VSYS
4,15% Gần đây
10
ZB ZB
0 $
0,8482 QC
0.06% 10.334 $ 4.847 $
414.809 $
3463052,200 VSYS
2,11% Gần đây
11
MXC MXC
0 $
0,12029 USDT
0.12% 4.517 $ 21.276 $
254.954 $
2118181,760 VSYS
1,30% Gần đây
12
MXC MXC
0 $
0,0005716 ETH
0.21% 4.567 $ 11.124 $
339.969 $
2833283,130 VSYS
1,73% Gần đây
13
0 $
0,12 USDT
0.25% 3.750 $ 7.915 $
200.165 $
1666438,234 VSYS
1,02% Gần đây
14
0 $
0,00001198 BTC
0.5% 5.838 $ 12.275 $
113.671 $
947673,795 VSYS
0,58% Gần đây
15
0 $
0,1205 USDT
0.91% 2.342 $ 1.594 $
95.240 $
789610,748 VSYS
0,48% Gần đây
16
0 $
0,030007 HT
0.45% 837 $ 6.068 $
16.207 $
134660,031 VSYS
0,08% Gần đây
17
0 $
0,11699 USDT
1.39% 487 $ 665 $
102.032 $
871306,800 VSYS
0,52% Gần đây
18
0 $
0,0000116719 BTC
1.39% 399 $ 191 $
82.412 $
706092,700 VSYS
0,42% Gần đây
19
0 $
0,00001204 BTC
1.49% 822 $ 1.303 $
41.439 $
344082,219 VSYS
0,21% Gần đây
20
0 $
0,0005589271 ETH
1.39% 366 $ 258 $
51.447 $
438117,300 VSYS
0,26% Gần đây
21
0 $
0,1191 USDT
1.16% 2.444 $ 37 $
6.319 $
52990,010 VSYS
0,03% Gần đây
22
0 $
0,1198 USDT
0.42% 438 $ 443 $
12.610 $
105093,350 VSYS
0,06% Gần đây
23
0 $
0,00001201 BTC
0.75% 315 $ 343 $
6.264 $
52127,470 VSYS
0,03% Gần đây
24
0 $
0,00001189 BTC
1.33% 9 $ 91 $
8.688 $
73059,980 VSYS
0,04% Gần đây
25
0 $
0,1198 USDT
3.04% 33 $ 81 $
16.222 $
135238,922 VSYS
0,08% Gần đây
26
0 $
0,11975 USDT
4.24% 0 $ 0 $
19.804 $
165116,000 VSYS
0,10% Gần đây
27
0 $
0,000012001 BTC
2.56% 23 $ 21 $
11.823 $
98522,200 VSYS
0,06% Gần đây
28
AEX AEX
0 $
0,987 CNC
1.17% 174 $ 0 $
2.001.608 $
14422417,672 VSYS
10,16% Gần đây
29
0 $
0,8505 CNYT
2.08% 1.155 $ 1.077 $
1.641.962 $
13766383,030 VSYS
8,34% Gần đây
30
0 $
0,0000116456 BTC
6.46% 0 $ 472 $
992.612 $
8527100,540 VSYS
5,04% Gần đây
31
0 $
0,000012 BTC
1.74% 91 $ 3 $
250.471 $
2087321,349 VSYS
1,27% Gần đây
32
0 $
0,00001203 BTC
100.0% 0 $ 0 $
15.439 $
128303,178 VSYS
0,08% Gần đây -
33
0 $
0,00039786 BCH
40.0% 0 $ 0 $
13.531 $
110674,559 VSYS
0,07% Gần đây -
34
0 $
0,00001256 BTC
99.09% - -
26.596 $
211812,136 VSYS
0,14% Gần đây -
35
0 $
0,1205 USDT
0.99% 2.409 $ 1.594 $
0 $
0,000 VSYS
0,00% Gần đây -
36
0 $
0,00001167 BTC
0.09% 282 $ 998 $
6.094 $
52136,305 VSY
khoảng 4 giờ trước
37
ZB ZB
0 $
0,34 ZB
2.83% 0 $ 375 $
140 $
1179,500 VSYS
khoảng 7 giờ trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale