🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎
vetri  (VLD)
Vetri (VLD)
$0,00173958 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-01-15 16:06:36 UTC (2 ngày trước)
51 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 449.848.163
VLD
USD

Vetri XAU (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-16 0,00000000 XAU 0,00544297 XAU 0,00000095 XAU N/A
2021-01-15 0,00000000 XAU 0,00544297 XAU 0,00000095 XAU 0,00000095 XAU
2021-01-13 0,00000000 XAU 0,00263239 XAU 0,00000133 XAU 0,00000095 XAU
2021-01-12 0,00000000 XAU 0,459636 XAU 0,00000204 XAU 0,00000133 XAU
2021-01-11 0,00000000 XAU 0,459636 XAU 0,00000204 XAU 0,00000204 XAU
2021-01-10 0,00000000 XAU 0,01321630 XAU 0,00000176 XAU 0,00000204 XAU
2021-01-09 0,00000000 XAU 0,01321630 XAU 0,00000176 XAU 0,00000176 XAU
2021-01-08 0,00000000 XAU 0,04929820 XAU 0,00000187 XAU 0,00000176 XAU
2021-01-07 0,00000000 XAU 0,04929820 XAU 0,00000187 XAU 0,00000187 XAU
2021-01-06 0,00000000 XAU 0,01758784 XAU 0,00000185 XAU 0,00000187 XAU
2021-01-05 0,00000000 XAU 0,01758784 XAU 0,00000185 XAU 0,00000185 XAU
2020-12-31 0,00000000 XAU 0,320564 XAU 0,00000163 XAU 0,00000185 XAU
2020-12-30 0,00000000 XAU 0,320564 XAU 0,00000163 XAU 0,00000163 XAU
2020-12-25 0,00000000 XAU 0,00170151 XAU 0,00000211 XAU 0,00000163 XAU
2020-12-24 0,00000000 XAU 1,50 XAU 0,00000190 XAU 0,00000211 XAU
2020-12-23 0,00000000 XAU 0,03303369 XAU 0,00000151 XAU 0,00000190 XAU
2020-12-22 0,00000000 XAU 0,937860 XAU 0,00000139 XAU 0,00000151 XAU
2020-12-21 0,00000000 XAU 0,937860 XAU 0,00000139 XAU 0,00000139 XAU
2020-12-20 0,00000000 XAU 0,00002201 XAU 0,00000073 XAU 0,00000139 XAU
2020-12-19 0,00000000 XAU 0,00002201 XAU 0,00000073 XAU 0,00000073 XAU
2020-12-18 0,00000000 XAU 0,03482473 XAU 0,00000129 XAU 0,00000073 XAU
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android