Tiền ảo: 4667
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 241.448.382.024 $ -2,6%
Lưu lượng 24 giờ: 61.158.033.410 $
Ưu thế:
BTC 56,9%
ETH 10,6%
XRP 6,54%
vechain  (VET)
VeChain (VET)
$0,00732952 -2,9%
0,00000094 BTC -1,2%
3.385 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$405.769.313
KL giao dịch trong 24 giờ
$13.848.199
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00697692 / $0,00754546
Nguồn cung khả dụng
55.454.734.800 / 86.712.634.466
VET
USD

Sàn giao dịch VeChain

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,00000095 BTC
1.05% 183.934 $ 177.499 $
2.093.000 $
283483572,453 VET
15,13% Gần đây
2
0 $
0,007343 USDT
0.35% 30.190 $ 84.299 $
3.547.812 $
481931394,765 VET
25,69% Gần đây
3
0 $
0,0000009467 BTC
0.91% 85.131 $ 71.223 $
162.477 $
22157740,000 VET
1,18% Gần đây
4
0 $
8,89 KRW
0.67% 57.840 $ 30.344 $
161.744 $
21648993,322 VET
1,17% Gần đây
5
0 $
0,00003056 ETH
0.13% 10.839 $ 53.728 $
414.014 $
56458723,258 VET
3,00% Gần đây
6
0 $
0,000231 BNB
0.26% 20.524 $ 21.136 $
382.247 $
52067321,857 VET
2,77% Gần đây
7
0 $
0,00000095 BTC
1.05% 11.581 $ 5.736 $
303.336 $
41193302,000 VET
2,20% Gần đây
8
0 $
0,00000095 BTC
1.05% 11.287 $ 18.472 $
31.167 $
4221355,782 VET
0,23% Gần đây
9
0 $
0,000000947 BTC
0.63% 8.959 $ 15.217 $
97.886 $
13303359,700 VET
0,71% Gần đây
10
0 $
0,00000095 BTC
1.05% 12.900 $ 11.805 $
89.505 $
12122849,389 VET
0,65% Gần đây
11
0 $
0,00003051 ETH
0.07% 11.639 $ 12.354 $
43.131 $
5861427,786 VET
0,31% Gần đây
12
0 $
0,007328 USDT
0.26% 6.586 $ 11.337 $
118.652 $
16158469,599 VET
0,86% Gần đây
13
0 $
0,007302 USDT
1.97% 3.559 $ 8.084 $
155.595 $
21279075,747 VET
1,13% Gần đây
14
0 $
0,00000095 BTC
2.11% 1.738 $ 358 $
170.061 $
23033748,890 VET
1,23% Gần đây
15
0 $
0,00003051 ETH
0.75% 4.055 $ 8.178 $
5.009 $
681413,400 VET
0,04% Gần đây
16
0 $
0,0073 USDT
1.23% 4.471 $ 4.666 $
24.833 $
3397088,414 VET
0,18% Gần đây
17
0 $
0,019657 XRP
0.3% 350 $ 1.371 $
99.016 $
13499275,000 VET
0,72% Gần đây
18
0 $
0,00732 USDT
0.14% 770 $ 3.501 $
51.489 $
7020359,000 VET
0,37% Gần đây
19
0 $
0,0000306 ETH
0.33% 539 $ 1.473 $
25.217 $
3419465,507 VET
0,18% Gần đây
20
0 $
0,00003059 ETH
0.23% 579 $ 2.186 $
6.628 $
902852,000 VET
0,05% Gần đây
21
0 $
0,00000095 BTC
3.12% 151 $ 145 $
52.956 $
7167236,000 VET
0,38% Gần đây
22
0 $
0,0073493 USDT
0.64% 310 $ 118 $
25.244 $
3426989,918 VET
0,18% Gần đây
23
0 $
0,000031 ETH
3.23% 738 $ 608 $
70 $
9221,258 VET
0,00% khoảng 3 giờ trước
24
0 $
0,0000307488 ETH
2.08% 36 $ 768 $
69 $
9250,000 VET
0,00% khoảng 2 giờ trước
25
0 $
0,0074 USD
6.05% 14.604 $ 4.720 $
2.369 $
320142,064 VET
0,02% khoảng 1 giờ trước
26
0 $
0,000000947 BTC
100.0% 153.518 $ 0 $
34.726 $
4718376,824 VET
0,25% Gần đây
27
0 $
0,00001876 BCH
100.0% 14.975 $ 0 $
15.169 $
2059906,857 VET
0,11% Gần đây
28
0 $
0,00003055 ETH
2.07% 1.565 $ 0 $
22.368 $
3038013,889 VET
0,16% Gần đây
29
0 $
0,00003044 ETH
6.17% 39 $ 40 $
125.950 $
17184360,400 VET
0,91% Gần đây
30
0 $
0,00000094 BTC
40.63% 194 $ 10 $
146 $
20030,000 VET
0,00% Gần đây
31
0 $
0,007114 USDT
4.75% - -
1.968.955 $
276230211,700 VET
14,22% khoảng 1 giờ trước -
32
0 $
0,000000934 BTC
5.16% - -
842.205 $
115944769,000 VET
6,08% khoảng 1 giờ trước -
33
0 $
0,00003002 ETH
5.16% - -
786.582 $
109173641,000 VET
5,68% khoảng 1 giờ trước -
34
392 $
53996 VET
4.87% - -
372.246 $
949,078 BCH
2,69% khoảng 1 giờ trước -
35
0 $
0,00003059 ETH
2.15% - -
368.136 $
50221474,000 VET
2,67% Gần đây -
36
88 $
12161 VET
5.56% - -
159.936 $
1810,554 LTC
1,15% khoảng 1 giờ trước -
37
0 $
0,4538 VET
0.88% - -
81.200 $
24633582,000 OCE
0,59% khoảng 1 giờ trước -
38
0 $
0,00000094 BTC
2.11% - -
49.749 $
6813724,000 VET
0,36% Gần đây -
39
0 $
0,0834 VET
0.95% - -
46.837 $
77313496,000 VTHO
0,34% khoảng 1 giờ trước -
40
0 $
0,1532 VET
7.88% - -
4.241 $
3811117,000 SHA
0,03% khoảng 1 giờ trước -
41
0 $
0,053368 LBCN
27.4% - -
609.858 $
80259033,000 VET
4,41% Gần đây -
42
151 $
20843 VET
4.88% - -
275.419 $
1819,145 DASH
1,99% khoảng 1 giờ trước -
43
0 $
0,00003066 ETH
- - -
34 $
4650,000 VET
0,00% Gần đây
44
0 $
0,0000011 BTC
44.55% 39 $ 1 $
3 $
290,224 VET
khoảng 3 giờ trước
45
0 $
0,007247 USDT
1.89% - -
1.228.429 $
169137494,000 VET
khoảng 6 giờ trước -
46
0 $
3,95 VET
6.96% - -
1.304 $
46646,000 DBET
khoảng 10 giờ trước -
47
0 $
0,000023 ETH
53.39% 0 $ 0 $
0 $
0,000 VET
2 ngày trước -
48
0 $
0,00004 ETH
29.08% - -
0 $
0,000 VET
6 ngày trước -
49
0 $
0,00000097 BTC
6.19% - -
0 $
0,000 VET
4 ngày trước -
50
0 $
0,33 BMX
36.21% - -
119 $
11070,000 VET
khoảng 18 giờ trước -
51
NaN $
ETH
99.77% - -
0 $
VET
3 ngày trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale