Tiền ảo: 4652
Sàn giao dịch: 324
Giá trị vốn hóa thị trường: 246.386.697.550 $ -0,19%
Lưu lượng 24 giờ: 53.606.213.371 $
Ưu thế:
BTC 56,6%
ETH 10,9%
XRP 6,71%
verge  (XVG)
Verge (XVG)
$0,01202410 12%
0,00000153 BTC 12%
9.902 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$192.369.243
KL giao dịch trong 24 giờ
$6.026.521
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01057132 / $0,01202015
Nguồn cung khả dụng
16.028.465.711 / 16.555.000.000
XVG
USD

Sàn giao dịch Verge

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,0000014778 BTC
1.0% 32.375 $ 79.591 $
280.276 $
24131810,000 XVG
4,66% Gần đây
2
0 $
0,00000147 BTC
0.68% 47.107 $ 7.375 $
799.280 $
69081908,663 XVG
13,27% Gần đây
3
0 $
0,00000146 BTC
0.68% 23.165 $ 11.244 $
792.052 $
68921831,470 XVG
13,15% Gần đây
4
0 $
0,01159402 USD
1.71% 17.901 $ 17.692 $
49.294 $
4251710,000 XVG
0,82% Gần đây
5
0 $
0,00004749 ETH
0.44% 2.472 $ 7.823 $
254.556 $
21161726,669 XVG
4,23% Gần đây
6
0 $
0,000001469 BTC
0.35% 2.998 $ 10.621 $
152.880 $
13221612,257 XVG
2,54% Gần đây
7
0 $
0,00000147 BTC
1.35% 7.409 $ 8.094 $
43.175 $
3731387,684 XVG
0,72% Gần đây
8
0 $
0,00004542 ETH
0.35% 8.873 $ 6.025 $
32.609 $
2834380,112 XVG
0,54% Gần đây
9
0 $
0,01159998 USDT
1.58% 9.858 $ 2.479 $
43.384 $
3734859,845 XVG
0,72% Gần đây
10
0 $
0,0116 USDT
1.55% 7.039 $ 4.950 $
43.348 $
3734859,845 XVG
0,72% Gần đây
11
0 $
0,011406 USDT
3.44% 66 $ 5.448 $
39.463 $
3455107,034 XVG
0,66% Gần đây
12
0 $
0,0099947 EUR
1.84% 35 $ 6.961 $
204 $
18292,360 XVG
0,00% Gần đây
13
0 $
0,00000141 BTC
1.4% 28 $ 25 $
250 $
22571,203 XVG
0,00% Gần đây
14
0 $
0,00000139 BTC
2.16% 87 $ 22 $
3.993 $
365007,646 XVG
0,07% Gần đây
15
0 $
0,00000157 BTC
0.65% 170.418 $ 3.355 $
3.352.901 $
272006417,535 XVG
55,80% Gần đây
16
0 $
0,0088292 GBP
1.84% 35 $ 12.008 $
244 $
21901,995 XVG
0,00% Gần đây
17
0 $
1,23119965 JPY
1.84% 35 $ 11.451 $
265 $
23722,146 XVG
0,00% Gần đây
18
0 $
0,0116 USD
1.84% 35 $ 8.028 $
8.872 $
764848,500 XVG
0,15% Gần đây
19
0 $
0,00000137 BTC
5.04% 56 $ 1 $
302 $
27960,752 XVG
0,01% Gần đây
20
0 $
0,00004047 ETH
19.63% 5.457 $ 6.386 $
365 $
35649,860 XVG
0,01% Gần đây
21
0 $
0,00000143 BTC
10.49% 22 $ 4.321 $
5.404 $
480870,262 XVG
0,09% Gần đây
22
0 $
0,0000458927 ETH
1.88% 12 $ 1.015 $
14.128 $
1215340,000 XVG
0,23% Gần đây
23
0 $
0,00000147 BTC
9.33% 33 $ 2.210 $
36.588 $
3166316,997 XVG
0,61% Gần đây
24
0 $
0,00000152 BTC
90.84% 4 $ 0 $
834 $
69865,820 XVG
0,01% Gần đây
25
0 $
0,01159998 USDT
0.0% - -
21.869 $
1882752,493 XVG
0,36% Gần đây -
26
0 $
0,00000148 BTC
1.34% - -
17.517 $
1503812,345 XVG
0,29% Gần đây -
27
0 $
0,00000143 BTC
8.9% - -
1.567 $
139378,608 XVG
0,03% Gần đây -
28
0 $
0,0000014 BTC
2.07% - -
1.380 $
125285,425 XVG
0,02% Gần đây -
29
0 $
0,00000145 BTC
3.33% - -
379 $
33247,566 XVG
0,01% Gần đây -
30
0 $
3,22 DOGE
1.24% - -
4 $
450,337 XVG
0,00% Gần đây -
31
0 $
0,0001271 LTC
28.26% - -
0 $
6,564 XVG
0,00% Gần đây -
32
0 $
0,00000126 BTC
3.13% - -
4.124 $
415776,490 XVG
0,07% Gần đây -
33
0 $
0,00000143 BTC
8.39% - -
527 $
46909,612 XVG
0,01% Gần đây -
34
0 $
3,85 DOGE
16.88% - -
117 $
10157,318 XVG
0,00% Gần đây -
35
0 $
0,00000135 BTC
90.0% - -
3.514 $
332356,904 XVG
0,06% khoảng 1 giờ trước -
36
0 $
0,066392 TRY
49.29% - -
1.604 $
147433,798 XVG
0,03% khoảng 3 giờ trước -
37
0 $
0,00972105 EURO
76.74% - -
713 $
66590,048 XVG
0,01% khoảng 1 giờ trước -
38
0 $
0,00012 LTC
7.2% - -
11 $
1000,000 XVG
0,00% Gần đây -
39
0 $
0,00000152 BTC
- - -
6.363 $
532894,737 XVG
0,11% Gần đây -
40
0 $
0,00004268 ETH
99.27% - -
326 $
30285,915 XVG
0,01% khoảng 3 giờ trước -
41
0 $
0,00000134 BTC
18.66% - -
149 $
14179,104 XVG
0,00% Gần đây -
42
0 $
25,8 KRW
0.78% 8.231 $ 9.700 $
514.789 $
23753500,705 XVG
8,55% Gần đây
43
0 $
0,003078 USDT
87.92% 8 $ 102 $
0 $
0,000 XVG
0,00% Gần đây -
44
0 $
0,0000005 BTC
58.33% 3 $ 54 $
0 $
0,000 XVG
0,00% Gần đây -
45
0 $
0,000014 LTC
99.66% 28 $ 27 $
0 $
0,000 XVG
0,00% Gần đây -
46
0 $
0,00002375 ETH
11.24% - -
22 $
3614,144 XVG
0,00% Gần đây -
47
0 $
0,010349 EUR
10.14% - -
0 $
0,000 XVG
0,00% Gần đây -
48
0 $
0,00000128 BTC
9.95% - -
0 $
0,000 XVG
0,00% khoảng 2 giờ trước -
49
0 $
0,0109 USD
3.7% 467 $ 344 $
1.079 $
99026,451 XVG
2 ngày trước
50
0 $
0,000027 BCH
2.27% 238 $ 20 $
223 $
20248,129 XVG
2 ngày trước
51
0 $
0,07934223 UQC
6.3% 2 $ 3 $
178 $
15840,350 XVG
1 ngày trước
52
0 $
0,01088736 USDT
4.82% 10 $ 10 $
394 $
36021,500 XVG
1 ngày trước
53
0 $
0,00000141 BTC
5.63% 0 $ 1 $
21 $
1903,720 XVG
1 ngày trước
54
0 $
0,00004284 ETH
2.43% - -
44 $
4105,185 XVG
1 ngày trước -
55
0 $
0,00003357 ETH
32.5% - -
0 $
3,879 XVG
khoảng 16 giờ trước -
56
0 $
0,01096825 USD
82.62% - -
472 $
43003,730 XVG
khoảng 5 giờ trước -
57
0 $
0,0499 RVN
90.02% - -
0 $
0,034 XVG
khoảng 23 giờ trước -
58
0 $
1,90000016 DOGE
40.75% - -
0 $
0,000 XVG
4 ngày trước -
59
0 $
0,00835675 USDT
12.54% - -
0 $
0,000 XVG
1 ngày trước -
60
0 $
0 ETH
34.88% - -
0 $
0,000 XVG
1 ngày trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale