Tiền ảo: 4391
Sàn giao dịch: 315
Giá trị vốn hóa thị trường: 177.173.546.607 $ 0,46%
Lưu lượng 24 giờ: 39.824.787.697 $
Ưu thế:
BTC 54,3%
ETH 9,78%
XRP 7,17%
verge  (XVG)
Verge (XVG)
$0,00816565 0,46%
0,00000150 BTC 0,44%
Giá trị vốn hóa thị trường
$129.445.108
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.159.571
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00792008 / $0,00824287
Nguồn cung khả dụng
15.907.201.254 / 16.555.000.000
XVG
USD

Sàn giao dịch Verge

# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
1
0 $
0,0000015 BTC
0.67%
1.115.943 $
136516997,280 XVG
51,67% Gần đây
2
0 $
0,0000014925 BTC
0.47%
275.312 $
33839210,000 XVG
12,74% Gần đây
3
0 $
0,0000015 BTC
-
233.890 $
28615557,812 XVG
10,83% Gần đây
4
0 $
0,0000015 BTC
0.67%
233.726 $
28614102,147 XVG
10,83% Gần đây
5
0 $
0,00004994 ETH
0.64%
72.448 $
8858743,417 XVG
3,35% Gần đây
6
0 $
0,000001495 BTC
0.53%
34.622 $
4249925,725 XVG
1,60% Gần đây
7
0 $
0,00808307 USDT
-
30.779 $
3797027,205 XVG
1,43% khoảng 2 giờ trước
8
0 $
0,00804611 USDT
1.39%
30.618 $
3797027,205 XVG
1,42% Gần đây
9
0 $
0,00808611 USDT
1.39%
23.388 $
2883848,846 XVG
1,08% Gần đây
10
0 $
0,0081213 USD
0.75%
16.816 $
2070620,000 XVG
0,78% Gần đây
11
0 $
0,00000149 BTC
1.32%
14.098 $
1736225,333 XVG
0,65% Gần đây
12
0 $
0,0073195 EUR
10.13%
11.972 $
1470150,002 XVG
0,55% Gần đây
13
0 $
0,0000495958 ETH
1.25%
8.814 $
1085250,000 XVG
0,41% Gần đây
14
0 $
0,0000015 BTC
-
6.342 $
774961,290 XVG
0,29% Gần đây
15
0 $
0,0083158 USD
1.7%
6.227 $
748814,661 XVG
0,29% Gần đây
16
0 $
0,008182 USDT
2.03%
6.179 $
753007,418 XVG
0,29% Gần đây
17
0 $
0,00004982 ETH
1.02%
5.974 $
732574,930 XVG
0,28% Gần đây
18
0 $
0,0000015 BTC
-
5.943 $
726666,667 XVG
0,28% Gần đây
19
0 $
0,00000151 BTC
0.67%
5.550 $
674959,367 XVG
0,26% Gần đây
20
0 $
0,00000151 BTC
-
5.056 $
614438,533 XVG
0,23% Gần đây
21
0 $
0,0000015 BTC
1.97%
3.995 $
488419,719 XVG
0,18% Gần đây
22
0 $
0,00000152 BTC
99.94%
3.339 $
403233,548 XVG
0,15% Gần đây
23
0 $
0,00000151 BTC
2.63%
2.599 $
315760,494 XVG
0,12% Gần đây
24
0 $
0,00722909 EUR
1.62%
991 $
123214,713 XVG
0,05% Gần đây
25
0 $
0,00005096 ETH
-
859 $
102917,020 XVG
0,04% Gần đây
26
0 $
0,00000189 BTC
-
747 $
72505,000 XVG
0,03% Gần đây
27
0 $
0,00850295 USD
-
593 $
69757,223 XVG
0,03% Gần đây
28
0 $
0,0073301 EURO
64.55%
490 $
48419,558 XVG
0,02% Gần đây
29
0 $
0,00800913 USD
83.36%
434 $
54138,032 XVG
0,02% Gần đây
30
0 $
0,00000148 BTC
-
336 $
41643,318 XVG
0,02% khoảng 2 giờ trước
31
0 $
0,0000015 BTC
-
280 $
34298,043 XVG
0,01% Gần đây
32
0 $
0,00000149 BTC
1.99%
246 $
30333,144 XVG
0,01% Gần đây
33
0 $
0,00000151 BTC
7.95%
207 $
25146,057 XVG
0,01% khoảng 2 giờ trước
34
0 $
0,00000147 BTC
2.0%
184 $
22942,993 XVG
0,01% Gần đây
35
0 $
0,00620236 GBP
1.7%
158 $
19797,746 XVG
0,01% Gần đây
36
0 $
0,00000147 BTC
3.29%
146 $
18268,612 XVG
0,01% khoảng 2 giờ trước
37
0 $
0,0000015 BTC
3.23%
96 $
11689,635 XVG
0,00% Gần đây
38
0 $
0,90970245 JPY
1.64%
64 $
7821,830 XVG
0,00% Gần đây
39
0 $
0,00004961 ETH
2.56%
62 $
7648,915 XVG
0,00% Gần đây
40
0 $
0,0083 USD
2.35%
38 $
4597,224 XVG
0,00% khoảng 2 giờ trước
41
0 $
3,1043952 DOGE
5.58%
13 $
1573,786 XVG
0,00% Gần đây
42
0 $
0,000001421 BTC
7.61%
10 $
1323,740 XVG
0,00% Gần đây
43
0 $
5 DOGE
2.33%
2 $
161,012 XVG
0,00% khoảng 1 giờ trước
44
0 $
0,00011 LTC
8.33%
1 $
160,852 XVG
0,00% khoảng 1 giờ trước
45
0 $
3,29999999 DOGE
8.76%
1 $
87,677 XVG
0,00% khoảng 1 giờ trước
46
0 $
33,9 KRW
0.29%
2.768.618 $
95011792,653 XVG
128,16% Gần đây
47
0 $
0,003078 USDT
94.86%
0 $
32,343 XVG
0,00% Gần đây
48
0 $
0,0000022 BTC
40.71%
0 $
0,000 XVG
0,00% khoảng 1 giờ trước
49
0 $
0,00000157 BTC
67.56%
0 $
0,000 XVG
0,00% Gần đây
50
0 $
0 USDT
99.9%
0 $
0,000 XVG
0,00% Gần đây
51
0 $
0,0049 LTC
99.72%
0 $
0,000 XVG
0,00% Gần đây
52
0 $
0,048034 TRY
42.39%
1.699 $
208578,137 XVG
khoảng 5 giờ trước
53
0 $
0,00002898 BCH
64.6%
316 $
36381,187 XVG
2 ngày trước
54
0 $
0,00004894 ETH
-
200 $
25100,363 XVG
khoảng 4 giờ trước
55
0 $
0,000045 ETH
22.01%
62 $
8473,000 XVG
khoảng 6 giờ trước
56
0 $
0,00004652 ETH
6.27%
3 $
410,968 XVG
khoảng 3 giờ trước
57
0 $
0,0001083 LTC
9.71%
1 $
140,746 XVG
khoảng 3 giờ trước
58
0 $
0,00004807 ETH
15.67%
0 $
6,703 XVG
khoảng 15 giờ trước
59
0 $
0,1125 RVN
90.03%
0 $
0,000 XVG
khoảng 21 giờ trước
60
0 $
0,01952246 NZDT
42.89%
0 $
0,000 XVG
2 ngày trước
61
0 $
3,20221235 DOGE
6.5%
0 $
0,000 XVG
2 ngày trước
62
0 $
0,00653234 USDT
23.01%
0 $
0,000 XVG
2 ngày trước
63
0 $
0,00000185 BTC
2.13%
0 $
0,000 XVG
2 ngày trước
64
0 $
0,00022288 LTC
33.02%
0 $
0,000 XVG
2 ngày trước
65
0 $
0,01057846 USDT
23.69%
0 $
0,000 XVG
2 ngày trước
Show More
Anomaly BTC/USD Stale