coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Rank #1661
Giá VeriSafe (VSF)
VeriSafe (VSF)
$0,000229900312 -3.8%
0,00000001 BTC 0.0%
0,00000014 ETH 1.3%
488 người thích điều này
$0,000227874346
Phạm vi 24H
$0,000238993520
Vốn hóa thị trường $1.872.523
KL giao dịch trong 24 giờ $1,10
Cung lưu thông 8.144.932.639
Tổng cung 19.395.726.268
Xem thêm thông tin
Ẩn thông tin

VeriSafe USD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-08-10 1.891.983 $ 1,11 $ 0,00023228 $ N/A
2022-08-09 1.939.957 $ 1,13 $ 0,00023818 $ 0,00023228 $
2022-08-08 1.884.791 $ 1,17 $ 0,00023166 $ 0,00023818 $
2022-08-07 1.875.693 $ 1,17 $ 0,00022979 $ 0,00023166 $
2022-08-06 1.892.623 $ 1,11 $ 0,00023237 $ 0,00022979 $
2022-08-05 1.846.636 $ 1,12 $ 0,00022627 $ 0,00023237 $
2022-08-04 1.858.925 $ 1,11 $ 0,00022814 $ 0,00022627 $
2022-08-03 1.877.383 $ 1,048 $ 0,00023046 $ 0,00022814 $
2022-08-02 1.901.850 $ 1,17 $ 0,00023361 $ 0,00023046 $
2022-08-01 1.900.550 $ 1,20 $ 0,00023378 $ 0,00023361 $
2022-07-31 1.924.952 $ 1,16 $ 0,00023634 $ 0,00023378 $
2022-07-30 1.959.430 $ 1,13 $ 0,00024057 $ 0,00023634 $
2022-07-29 1.942.965 $ 1,14 $ 0,00023855 $ 0,00024057 $
2022-07-28 1.864.382 $ 1,016 $ 0,00022880 $ 0,00023855 $
2022-07-27 1.722.251 $ 1,088 $ 0,00021164 $ 0,00022880 $
2022-07-26 1.767.481 $ 1,071 $ 0,00021502 $ 0,00021164 $
2022-07-25 1.852.035 $ 1,11 $ 0,00022610 $ 0,00021502 $
2022-07-24 1.833.672 $ 1,10 $ 0,00022504 $ 0,00022610 $
2022-07-23 1.852.352 $ 1,054 $ 0,00022728 $ 0,00022504 $
2022-07-22 1.886.707 $ 1,10 $ 0,00023164 $ 0,00022728 $
2022-07-21 1.899.845 $ 1,35 $ 0,00023325 $ 0,00023164 $
2022-07-20 1.917.262 $ 1,15 $ 0,00023319 $ 0,00023325 $
2022-07-19 1.816.063 $ 1,043 $ 0,00022297 $ 0,00023319 $
2022-07-18 1.694.531 $ 0,997795 $ 0,00020805 $ 0,00022297 $
2022-07-17 1.725.809 $ 0,998414 $ 0,00021189 $ 0,00020805 $
2022-07-16 1.700.860 $ 0,961561 $ 0,00020800 $ 0,00021189 $
2022-07-15 1.676.598 $ 0,912102 $ 0,00020585 $ 0,00020800 $
2022-07-14 1.646.866 $ 0,910241 $ 0,00020187 $ 0,00020585 $
2022-07-13 1.579.443 $ 0,909084 $ 0,00019392 $ 0,00020187 $
2022-07-12 1.629.806 $ 1,054 $ 0,00020010 $ 0,00019392 $
2022-07-11 1.699.428 $ 0,990037 $ 0,00020865 $ 0,00020010 $
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

Want to learn more about crypto?
Read beginner-friendly guides & articles.
Learn Cryptocurrency

Bạn cần trợ giúp?
Tìm câu trả lời bạn cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm trợ giúp