verisafe  (VSF)
VeriSafe (VSF)
$0,00009223 0.4%
0,00000039 ETH 0.4%
119 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$750.829
KL giao dịch trong 24 giờ
$0,420566
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00008868 / $0,00009293
Cung lưu thông
8.144.932.638 / 19.395.726.268
VSF
USD

VeriSafe CLP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-07-11 0,073568 CLP$ N/A
2020-07-10 0,072568 CLP$ 0,073568 CLP$
2020-07-09 0,02721125 CLP$ 0,072568 CLP$
2020-07-08 0,072987 CLP$ 0,02721125 CLP$
2020-07-07 0,074636 CLP$ 0,072987 CLP$
2020-07-06 0,072871 CLP$ 0,074636 CLP$
2020-07-05 0,073276 CLP$ 0,072871 CLP$
2020-07-04 0,072774 CLP$ 0,073276 CLP$
2020-07-03 0,072840 CLP$ 0,072774 CLP$
2020-07-02 0,074638 CLP$ 0,072840 CLP$
2020-07-01 0,075283 CLP$ 0,074638 CLP$
2020-06-30 0,075473 CLP$ 0,075283 CLP$
2020-06-29 0,074946 CLP$ 0,075473 CLP$
2020-06-28 0,074059 CLP$ 0,074946 CLP$
2020-06-27 0,075284 CLP$ 0,074059 CLP$
2020-06-26 0,074876 CLP$ 0,075284 CLP$
2020-06-25 0,076162 CLP$ 0,074876 CLP$
2020-06-24 0,078769 CLP$ 0,076162 CLP$
2020-06-23 0,079405 CLP$ 0,078769 CLP$
2020-06-22 0,075973 CLP$ 0,079405 CLP$
2020-06-21 0,076500 CLP$ 0,075973 CLP$
2020-06-20 0,076018 CLP$ 0,076500 CLP$
2020-06-19 0,076841 CLP$ 0,076018 CLP$
2020-06-18 0,075841 CLP$ 0,076841 CLP$
2020-06-17 0,071956 CLP$ 0,075841 CLP$
2020-06-16 0,00594896 CLP$ 0,071956 CLP$
2020-06-15 0,00049755 CLP$ 0,00594896 CLP$
2020-06-14 0,02624039 CLP$ 0,00049755 CLP$
2020-06-13 0,074988 CLP$ 0,02624039 CLP$
2020-06-12 0,073727 CLP$ 0,074988 CLP$
2020-06-11 0,076409 CLP$ 0,073727 CLP$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android