🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
verisafe  (VSF)
VeriSafe (VSF)
$0,00033825 6.1%
0,00000001 BTC 0.0%
0,00000024 ETH 2.9%
176 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$2.754.998
KL giao dịch trong 24 giờ
$1,74
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00031279 / $0,00034528
Cung lưu thông
8.144.932.639 / 19.395.726.268
VSF
USD

VeriSafe DOT (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-25 149.195 DOT 0,08705142 DOT 0,00001785 DOT N/A
2021-01-24 141.115 DOT 0,09424403 DOT 0,00001759 DOT 0,00001785 DOT
2021-01-23 158.354 DOT 0,07844023 DOT 0,00001912 DOT 0,00001759 DOT
2021-01-22 160.715 DOT 0,09696295 DOT 0,00001916 DOT 0,00001912 DOT
2021-01-21 161.400 DOT 0,09020399 DOT 0,00001988 DOT 0,00001916 DOT
2021-01-20 178.491 DOT 0,11385318 DOT 0,00002181 DOT 0,00001988 DOT
2021-01-19 186.311 DOT 0,11598842 DOT 0,00002244 DOT 0,00002181 DOT
2021-01-18 171.853 DOT 0,08636041 DOT 0,00002118 DOT 0,00002244 DOT
2021-01-17 162.086 DOT 0,09737148 DOT 0,00001979 DOT 0,00002118 DOT
2021-01-16 225.919 DOT 0,13315963 DOT 0,00002805 DOT 0,00001979 DOT
2021-01-15 249.490 DOT 0,12213907 DOT 0,00002735 DOT 0,00002805 DOT
2021-01-14 47.933 DOT 0,92969893 DOT 0,00000592 DOT 0,00002735 DOT
2021-01-13 333.914 DOT 0,17582140 DOT 0,00004111 DOT 0,00000592 DOT
2021-01-12 342.489 DOT 0,19413905 DOT 0,00004279 DOT 0,00004111 DOT
2021-01-11 339.371 DOT 0,19981967 DOT 0,00004110 DOT 0,00004279 DOT
2021-01-10 341.283 DOT 0,20724878 DOT 0,00004117 DOT 0,00004110 DOT
2021-01-09 353.622 DOT 0,20061096 DOT 0,00004362 DOT 0,00004117 DOT
2021-01-08 328.077 DOT 0,19167448 DOT 0,00004091 DOT 0,00004362 DOT
2021-01-07 66.072 DOT 0,85784398 DOT 0,00000786 DOT 0,00004091 DOT
2021-01-06 13.019 DOT 8,062796 DOT 0,00000160 DOT 0,00000786 DOT
2021-01-05 272.203 DOT 0,16118437 DOT 0,00003342 DOT 0,00000160 DOT
2021-01-04 276.414 DOT 0,13430651 DOT 0,00003287 DOT 0,00003342 DOT
2021-01-03 249.920 DOT 0,18777480 DOT 0,00003072 DOT 0,00003287 DOT
2021-01-02 231.226 DOT 0,22808093 DOT 0,00002822 DOT 0,00003072 DOT
2021-01-01 272.627 DOT 0,16540014 DOT 0,00003186 DOT 0,00002822 DOT
2020-12-31 321.683 DOT 0,18947027 DOT 0,00003996 DOT 0,00003186 DOT
2020-12-30 305.195 DOT 0,18453920 DOT 0,00003631 DOT 0,00003996 DOT
2020-12-29 353.536 DOT 21,532297 DOT 0,00004097 DOT 0,00003631 DOT
2020-12-28 35.312 DOT 1,974930 DOT 0,00000669 DOT 0,00004097 DOT
2020-12-27 19.868 DOT 67,558 DOT 0,00000243 DOT 0,00000669 DOT
2020-12-26 51.264 DOT 1,849642 DOT 0,00000635 DOT 0,00000243 DOT
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android