Rank #1688
475 người thích điều này
verisafe  (VSF)
VeriSafe (VSF)
$0,000353663181 -0.2%
0,00000001 BTC 0.0%
0,00000014 ETH 0.3%
475 người thích điều này
$0,000344845278
Phạm vi 24H
$0,000361508116
Vốn hóa thị trường $2.885.399
KL giao dịch trong 24 giờ $1,40
Cung lưu thông 8.144.932.639
Tổng cung 19.395.726.268
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

VeriSafe DOT (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-01-23 156.316 DOT 0,08868073 DOT 0,00001918 DOT N/A
2022-01-22 149.570 DOT 0,09369812 DOT 0,00001867 DOT 0,00001918 DOT
2022-01-21 143.473 DOT 0,08082591 DOT 0,00001769 DOT 0,00001867 DOT
2022-01-20 140.098 DOT 0,08496787 DOT 0,00001728 DOT 0,00001769 DOT
2022-01-19 137.570 DOT 0,08233171 DOT 0,00001687 DOT 0,00001728 DOT
2022-01-18 133.665 DOT 0,07847624 DOT 0,00001641 DOT 0,00001687 DOT
2022-01-17 126.819 DOT 0,07396181 DOT 0,00001556 DOT 0,00001641 DOT
2022-01-16 126.559 DOT 0,07996797 DOT 0,00001555 DOT 0,00001556 DOT
2022-01-15 127.074 DOT 0,07518454 DOT 0,00001554 DOT 0,00001555 DOT
2022-01-14 133.871 DOT 0,08145015 DOT 0,00001643 DOT 0,00001554 DOT
2022-01-13 130.995 DOT 0,07921575 DOT 0,00001609 DOT 0,00001643 DOT
2022-01-12 136.311 DOT 0,07699000 DOT 0,00001676 DOT 0,00001609 DOT
2022-01-11 143.565 DOT 0,09099911 DOT 0,00001763 DOT 0,00001676 DOT
2022-01-10 139.092 DOT 0,08571798 DOT 0,00001702 DOT 0,00001763 DOT
2022-01-09 141.130 DOT 0,08368470 DOT 0,00001736 DOT 0,00001702 DOT
2022-01-08 7.457 DOT 5,168895 DOT 0,000000915516 DOT 0,00001736 DOT
2022-01-07 130.895 DOT 0,08155902 DOT 0,00001607 DOT 0,000000915516 DOT
2022-01-06 131.887 DOT 0,07938135 DOT 0,00001617 DOT 0,00001607 DOT
2022-01-05 128.051 DOT 0,06978757 DOT 0,00001590 DOT 0,00001617 DOT
2022-01-04 125.193 DOT 0,07816232 DOT 0,00001542 DOT 0,00001590 DOT
2022-01-03 129.241 DOT 0,07088538 DOT 0,00001590 DOT 0,00001542 DOT
2022-01-02 136.135 DOT 0,07853968 DOT 0,00001666 DOT 0,00001590 DOT
2022-01-01 140.965 DOT 0,08425191 DOT 0,00001731 DOT 0,00001666 DOT
2021-12-31 139.505 DOT 0,08220763 DOT 0,00001713 DOT 0,00001731 DOT
2021-12-30 141.542 DOT 0,07306494 DOT 0,00001739 DOT 0,00001713 DOT
2021-12-29 137.708 DOT 0,08174628 DOT 0,00001691 DOT 0,00001739 DOT
2021-12-28 133.193 DOT 0,08323947 DOT 0,00001635 DOT 0,00001691 DOT
2021-12-27 131.847 DOT 0,07887136 DOT 0,00001619 DOT 0,00001635 DOT
2021-12-26 142.487 DOT 0,08476575 DOT 0,00001748 DOT 0,00001619 DOT
2021-12-25 146.817 DOT 0,08600022 DOT 0,00001803 DOT 0,00001748 DOT
2021-12-24 141.698 DOT 0,08300933 DOT 0,00001738 DOT 0,00001803 DOT
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android