🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎
veros  (VRS)
Veros (VRS)
$7,24 18.7%
0,00022218 BTC 16.7%
0,00502389 ETH 2.5%
760 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$7.064.091
KL giao dịch trong 24 giờ
$116.555
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$5,94 / $7,31
Cung lưu thông
979.327 / 10.000.000
VRS
USD

Veros TRY (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-24 44.351.169 ₺ 2.264.471 ₺ 45,23 ₺ N/A
2021-01-23 40.722.731 ₺ 769.935 ₺ 41,76 ₺ 45,23 ₺
2021-01-22 40.535.955 ₺ 2.149.678 ₺ 41,39 ₺ 41,76 ₺
2021-01-21 34.101.991 ₺ 2.152.111 ₺ 34,82 ₺ 41,39 ₺
2021-01-20 31.930.053 ₺ 2.046.185 ₺ 32,51 ₺ 34,82 ₺
2021-01-19 27.996.939 ₺ 1.492.360 ₺ 28,56 ₺ 32,51 ₺
2021-01-18 26.555.893 ₺ 1.602.226 ₺ 27,09 ₺ 28,56 ₺
2021-01-17 20.777.291 ₺ 1.531.509 ₺ 21,16 ₺ 27,09 ₺
2021-01-16 20.989.857 ₺ 1.585.226 ₺ 21,43 ₺ 21,16 ₺
2021-01-15 17.624.592 ₺ 1.540.096 ₺ 18,08 ₺ 21,43 ₺
2021-01-14 13.825.053 ₺ 1.638.783 ₺ 14,17 ₺ 18,08 ₺
2021-01-13 9.298.707 ₺ 1.491.671 ₺ 9,49 ₺ 14,17 ₺
2021-01-12 8.614.844 ₺ 1.724.329 ₺ 8,90 ₺ 9,49 ₺
2021-01-11 8.158.095 ₺ 1.577.643 ₺ 8,31 ₺ 8,90 ₺
2021-01-10 8.096.763 ₺ 1.511.839 ₺ 8,24 ₺ 8,31 ₺
2021-01-09 8.042.785 ₺ 1.587.676 ₺ 8,22 ₺ 8,24 ₺
2021-01-08 5.281.241 ₺ 31.145 ₺ 5,70 ₺ 8,22 ₺
2021-01-07 6.583.417 ₺ 1.535.302 ₺ 7,16 ₺ 5,70 ₺
2021-01-06 6.833.171 ₺ 1.563.965 ₺ 7,36 ₺ 7,16 ₺
2021-01-05 3.505.284 ₺ 11.618,92 ₺ 4,22 ₺ 7,36 ₺
2021-01-04 1.732.741 ₺ 47.605 ₺ 2,08 ₺ 4,22 ₺
2021-01-03 563.363 ₺ 147.944 ₺ 0,680661 ₺ 2,08 ₺
2021-01-02 1.747.443 ₺ 99.642 ₺ 2,10 ₺ 0,680661 ₺
2021-01-01 1.868.369 ₺ 66.466 ₺ 2,24 ₺ 2,10 ₺
2020-12-31 1.634.257 ₺ 65.508 ₺ 1,96 ₺ 2,24 ₺
2020-12-30 2.179.445 ₺ 60.690 ₺ 2,62 ₺ 1,96 ₺
2020-12-29 1.399.527 ₺ 31.756 ₺ 1,82 ₺ 2,62 ₺
2020-12-28 1.805.793 ₺ 120.842 ₺ 2,35 ₺ 1,82 ₺
2020-12-27 1.515.813 ₺ 163.156 ₺ 1,94 ₺ 2,35 ₺
2020-12-26 1.524.040 ₺ 143.222 ₺ 1,94 ₺ 1,94 ₺
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android