Tiền ảo: 5523
Sàn giao dịch: 369
Giá trị vốn hóa thị trường: 265.140.362.550 $ -0,19%
Lưu lượng 24 giờ: 53.442.086.073 $
Ưu thế:
BTC 67,9%
ETH 7,61%
XRP 4,37%
viberate  (VIB)
Viberate (VIB)
$0,01920547 4,2%
0,00010232 ETH 5,1%
419 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.506.225
KL giao dịch trong 24 giờ
$669.790
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01832507 / $0,02011453
Circulating Supply
182.563.873 / 200.000.000
VIB
USD

Sàn giao dịch Viberate

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,00000192 BTC
1.04% 1.590 $ 5.680 $
506.987 $
26237564,969 VIB
75,68% Gần đây
2
0 $
0,00010266 ETH
0.01% 226 $ 1.243 $
57.593 $
2987349,642 VIB
8,60% Gần đây
3
0 $
0,00000193 BTC
1.55% 1.290 $ 942 $
21.605 $
1112604,901 VIB
3,23% Gần đây
4
0 $
0,00000193 BTC
1.55% 1.094 $ 1.724 $
21.606 $
1112604,901 VIB
3,23% Gần đây
5
0 $
0,0185 USDT
2.06% 0 $ 1.980 $
23.136 $
1249661,108 VIB
3,45% Gần đây
6
0 $
0,00000189 BTC
4.04% 0 $ 1.955 $
9.590 $
504485,563 VIB
1,43% Gần đây
7
0 $
0,00010591 ETH
2.88% 1.534 $ 0 $
3.055 $
153420,195 VIB
0,46% khoảng 2 giờ trước
8
0 $
0,0000018875 BTC
2.97% 66 $ 16 $
4.901 $
258062,000 VIB
0,73% Gần đây
9
0 $
0,00010248 ETH
3.67% 12 $ 0 $
4.418 $
229507,000 VIB
0,66% Gần đây
10
0 $
0,0191264 USD
2.33% 4 $ 0 $
106 $
5567,000 VIB
0,02% Gần đây
11
0 $
0,00010593 ETH
2.24% 1.377 $ 0 $
3.052 $
153420,195 VIB
0,46% khoảng 2 giờ trước
12
0 $
0,00000184 BTC
4.96% - -
864 $
46695,599 VIB
0,13% Gần đây -
13
0 $
0,0502064987910345 BNT
- - -
13.048 $
674330,171 VIB
1,95% Gần đây -
14
0 $
0 ETH
35.05% - -
0 $
0,000 VIB
3 ngày trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale