Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
vidulum  (VDL)
Vidulum (VDL)
$0,01918777 7.9%
0,00000148 BTC 6.5%
135 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$219.255
KL giao dịch trong 24 giờ
$17.064,26
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01740885 / $0,02035216
Cung lưu thông
11.418.590 / 100.000.000
VDL
USD

Vidulum BDT (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-23 18.227.325 ৳ 1.409.597 ৳ 1,57 ৳ N/A
2020-10-22 19.711.818 ৳ 1.405.974 ৳ 1,77 ৳ 1,57 ৳
2020-10-21 19.214.491 ৳ 1.275.078 ৳ 1,71 ৳ 1,77 ৳
2020-10-20 18.457.153 ৳ 1.316.240 ৳ 1,73 ৳ 1,71 ৳
2020-10-19 19.349.782 ৳ 1.600.136 ৳ 1,69 ৳ 1,73 ৳
2020-10-18 19.663.371 ৳ 1.479.420 ৳ 1,72 ৳ 1,69 ৳
2020-10-17 19.827.839 ৳ 1.301.800 ৳ 1,76 ৳ 1,72 ৳
2020-10-16 18.769.507 ৳ 1.266.842 ৳ 1,66 ৳ 1,76 ৳
2020-10-15 18.460.763 ৳ 1.905.065 ৳ 1,64 ৳ 1,66 ৳
2020-10-14 18.078.954 ৳ 1.417.097 ৳ 1,60 ৳ 1,64 ৳
2020-10-13 18.065.687 ৳ 6.051,92 ৳ 1,74 ৳ 1,60 ৳
2020-10-12 17.543.315 ৳ 1.463.053 ৳ 1,56 ৳ 1,74 ৳
2020-10-11 17.311.963 ৳ 1.245.341 ৳ 1,53 ৳ 1,56 ৳
2020-10-10 17.601.000 ৳ 1.218.435 ৳ 1,57 ৳ 1,53 ৳
2020-10-09 16.687.248 ৳ 1.308.058 ৳ 1,49 ৳ 1,57 ৳
2020-10-08 18.124.484 ৳ 1.513.806 ৳ 1,62 ৳ 1,49 ৳
2020-10-07 16.673.317 ৳ 1.058.646 ৳ 1,49 ৳ 1,62 ৳
2020-10-06 17.331.358 ৳ 982.245 ৳ 1,55 ৳ 1,49 ৳
2020-10-05 19.064.529 ৳ 1.317.670 ৳ 1,65 ৳ 1,55 ৳
2020-10-04 19.250.863 ৳ 1.207.527 ৳ 1,73 ৳ 1,65 ৳
2020-10-03 18.561.097 ৳ 1.388.900 ৳ 1,67 ৳ 1,73 ৳
2020-10-02 17.965.667 ৳ 1.383.798 ৳ 1,62 ৳ 1,67 ৳
2020-10-01 19.271.411 ৳ 1.399.927 ৳ 1,72 ৳ 1,62 ৳
2020-09-30 20.161.253 ৳ 1.533.834 ৳ 1,82 ৳ 1,72 ৳
2020-09-29 18.563.462 ৳ 1.647.877 ৳ 1,67 ৳ 1,82 ৳
2020-09-28 19.457.413 ৳ 1.407.045 ৳ 1,83 ৳ 1,67 ৳
2020-09-27 16.883.070 ৳ 1.291.158 ৳ 1,49 ৳ 1,83 ৳
2020-09-26 16.039.192 ৳ 1.710.761 ৳ 1,46 ৳ 1,49 ৳
2020-09-25 16.636.483 ৳ 1.360.062 ৳ 1,53 ৳ 1,46 ৳
2020-09-24 14.704.890 ৳ 1.160.676 ৳ 1,34 ৳ 1,53 ৳
2020-09-23 14.018.779 ৳ 936.973 ৳ 1,29 ৳ 1,34 ৳
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android