👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
vnt chain  (VNT)
VNT Chain (VNT)
$0,00133126 -2.3%
0,00000509 ETH 0.8%
42 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$191.272
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00129797 / $0,00136737
Cung lưu thông
? / 10.000.000.000
VNT
USD

VNT Chain (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-24 0,00001686 LTC N/A
2020-02-23 0,00001802 LTC 0,00001686 LTC
2020-02-22 0,00001865 LTC 0,00001802 LTC
2020-02-21 0,00002256 LTC 0,00001865 LTC
2020-02-20 0,00001920 LTC 0,00002256 LTC
2020-02-19 0,00001817 LTC 0,00001920 LTC
2020-02-18 0,00002238 LTC 0,00001817 LTC
2020-02-17 0,00002217 LTC 0,00002238 LTC
2020-02-16 0,00002228 LTC 0,00002217 LTC
2020-02-15 0,00001856 LTC 0,00002228 LTC
2020-02-14 0,00001852 LTC 0,00001856 LTC
2020-02-13 0,00001822 LTC 0,00001852 LTC
2020-02-12 0,00001931 LTC 0,00001822 LTC
2020-02-11 0,00001999 LTC 0,00001931 LTC
2020-02-10 0,00001865 LTC 0,00001999 LTC
2020-02-09 0,00001984 LTC 0,00001865 LTC
2020-02-08 0,00002061 LTC 0,00001984 LTC
2020-02-07 0,00003423 LTC 0,00002061 LTC
2020-02-06 0,00003028 LTC 0,00003423 LTC
2020-02-05 0,00002492 LTC 0,00003028 LTC
2020-02-04 0,00002045 LTC 0,00002492 LTC
2020-02-03 0,00002063 LTC 0,00002045 LTC
2020-02-02 0,00001998 LTC 0,00002063 LTC
2020-02-01 0,00002058 LTC 0,00001998 LTC
2020-01-31 0,00002094 LTC 0,00002058 LTC
2020-01-30 0,00002241 LTC 0,00002094 LTC
2020-01-29 0,00002276 LTC 0,00002241 LTC
2020-01-28 0,00002714 LTC 0,00002276 LTC
2020-01-27 0,00002425 LTC 0,00002714 LTC
2020-01-26 0,00002846 LTC 0,00002425 LTC
2020-01-25 0,00002826 LTC 0,00002846 LTC
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android