v-dimension  (VOLLAR)
V-Dimension (VOLLAR)
$0,873679 -1.3%
0,00009103 BTC -2.3%
160 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$58.188.526
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,868964 / $0,889454
Cung lưu thông
? / 2.100.000.000
VOLLAR
USD

V-Dimension BRL (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-06-02 4,60 R$ N/A
2020-06-01 4,72 R$ 4,60 R$
2020-05-31 4,65 R$ 4,72 R$
2020-05-30 4,53 R$ 4,65 R$
2020-05-29 4,53 R$ 4,53 R$
2020-05-28 4,75 R$ 4,53 R$
2020-05-27 4,37 R$ 4,75 R$
2020-05-26 4,45 R$ 4,37 R$
2020-05-25 4,48 R$ 4,45 R$
2020-05-24 4,60 R$ 4,48 R$
2020-05-23 4,59 R$ 4,60 R$
2020-05-22 4,51 R$ 4,59 R$
2020-05-21 4,83 R$ 4,51 R$
2020-05-20 4,78 R$ 4,83 R$
2020-05-19 4,91 R$ 4,78 R$
2020-05-18 4,73 R$ 4,91 R$
2020-05-17 5,03 R$ 4,73 R$
2020-05-16 5,05 R$ 5,03 R$
2020-05-15 5,14 R$ 5,05 R$
2020-05-14 5,29 R$ 5,14 R$
2020-05-13 4,86 R$ 5,29 R$
2020-05-12 4,73 R$ 4,86 R$
2020-05-11 4,62 R$ 4,73 R$
2020-05-10 4,78 R$ 4,62 R$
2020-05-09 4,74 R$ 4,78 R$
2020-05-08 5,28 R$ 4,74 R$
2020-05-07 5,16 R$ 5,28 R$
2020-05-06 5,09 R$ 5,16 R$
2020-05-05 4,98 R$ 5,09 R$
2020-05-04 5,21 R$ 4,98 R$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android