🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
v-dimension  (VOLLAR)
V-Dimension (VOLLAR)
$0,493179 0.4%
0,00001603 BTC 3.4%
160 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$86.720
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,474165 / $0,504072
Cung lưu thông
? / 2.100.000.000
VOLLAR
USD

V-Dimension EOS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-27 0,0000000000 EOS 56.483 EOS 0,18529562 EOS N/A
2021-01-26 0,0000000000 EOS 87.015 EOS 0,19536276 EOS 0,18529562 EOS
2021-01-25 0,0000000000 EOS 46.731 EOS 0,18787262 EOS 0,19536276 EOS
2021-01-24 0,0000000000 EOS 27.930 EOS 0,16852611 EOS 0,18787262 EOS
2021-01-23 0,0000000000 EOS 65.104 EOS 0,16033065 EOS 0,16852611 EOS
2021-01-22 0,0000000000 EOS 74.691 EOS 0,17147998 EOS 0,16033065 EOS
2021-01-21 0,0000000000 EOS 54.293 EOS 0,17083661 EOS 0,17147998 EOS
2021-01-20 0,0000000000 EOS 53.008 EOS 0,17079601 EOS 0,17083661 EOS
2021-01-19 0,0000000000 EOS 42.982 EOS 0,18890089 EOS 0,17079601 EOS
2021-01-18 0,0000000000 EOS 33.958 EOS 0,19604724 EOS 0,18890089 EOS
2021-01-17 0,0000000000 EOS 50.749 EOS 0,20990307 EOS 0,19604724 EOS
2021-01-16 0,0000000000 EOS 61.600 EOS 0,15812402 EOS 0,20990307 EOS
2021-01-15 0,0000000000 EOS 60.286 EOS 0,13315551 EOS 0,15812402 EOS
2021-01-14 0,0000000000 EOS 57.396 EOS 0,13266872 EOS 0,13315551 EOS
2021-01-13 0,0000000000 EOS 41.216 EOS 0,11129708 EOS 0,13266872 EOS
2021-01-12 0,0000000000 EOS 139.103 EOS 0,11371702 EOS 0,11129708 EOS
2021-01-11 0,0000000000 EOS 77.632 EOS 0,11350080 EOS 0,11371702 EOS
2021-01-10 0,0000000000 EOS 29.099 EOS 0,08173997 EOS 0,11350080 EOS
2021-01-09 0,0000000000 EOS 69.470 EOS 0,07912194 EOS 0,08173997 EOS
2021-01-08 0,0000000000 EOS 65.235 EOS 0,07094083 EOS 0,07912194 EOS
2021-01-07 0,0000000000 EOS 60.657 EOS 0,06207395 EOS 0,07094083 EOS
2021-01-06 0,0000000000 EOS 57.184 EOS 0,07845540 EOS 0,06207395 EOS
2021-01-05 0,0000000000 EOS 57.168 EOS 0,08009700 EOS 0,07845540 EOS
2021-01-04 0,0000000000 EOS 77.627 EOS 0,07431287 EOS 0,08009700 EOS
2021-01-03 0,0000000000 EOS 109.473 EOS 0,08637992 EOS 0,07431287 EOS
2021-01-02 0,0000000000 EOS 50.023 EOS 0,08689247 EOS 0,08637992 EOS
2021-01-01 0,0000000000 EOS 62.857 EOS 0,07558461 EOS 0,08689247 EOS
2020-12-31 0,0000000000 EOS 87.713 EOS 0,06434889 EOS 0,07558461 EOS
2020-12-30 0,0000000000 EOS 54.599 EOS 0,06792926 EOS 0,06434889 EOS
2020-12-29 0,0000000000 EOS 40.353 EOS 0,06855887 EOS 0,06792926 EOS
2020-12-28 0,0000000000 EOS 121.689 EOS 0,06338063 EOS 0,06855887 EOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android