v-dimension  (VOLLAR)
V-Dimension (VOLLAR)
$0,659990 -1.1%
0,00007103 BTC -1.4%
160 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$9.232.211
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,645756 / $0,681899
Cung lưu thông
? / 2.100.000.000
VOLLAR
USD

V-Dimension XAG (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-07-08 0,03662270 XAG N/A
2020-07-07 0,03587136 XAG 0,03662270 XAG
2020-07-06 0,03422969 XAG 0,03587136 XAG
2020-07-05 0,03316029 XAG 0,03422969 XAG
2020-07-04 0,03194669 XAG 0,03316029 XAG
2020-07-03 0,03306552 XAG 0,03194669 XAG
2020-07-02 0,03411892 XAG 0,03306552 XAG
2020-07-01 0,03362325 XAG 0,03411892 XAG
2020-06-30 0,03556143 XAG 0,03362325 XAG
2020-06-29 0,03641142 XAG 0,03556143 XAG
2020-06-28 0,03767716 XAG 0,03641142 XAG
2020-06-27 0,03855853 XAG 0,03767716 XAG
2020-06-26 0,03906014 XAG 0,03855853 XAG
2020-06-25 0,03958121 XAG 0,03906014 XAG
2020-06-24 0,03977855 XAG 0,03958121 XAG
2020-06-23 0,04001244 XAG 0,03977855 XAG
2020-06-22 0,04008465 XAG 0,04001244 XAG
2020-06-21 0,03839800 XAG 0,04008465 XAG
2020-06-20 0,03961598 XAG 0,03839800 XAG
2020-06-19 0,04241808 XAG 0,03961598 XAG
2020-06-18 0,04237970 XAG 0,04241808 XAG
2020-06-17 0,04242686 XAG 0,04237970 XAG
2020-06-16 0,04238896 XAG 0,04242686 XAG
2020-06-15 0,04247904 XAG 0,04238896 XAG
2020-06-14 0,04239380 XAG 0,04247904 XAG
2020-06-13 0,04307727 XAG 0,04239380 XAG
2020-06-12 0,04294983 XAG 0,04307727 XAG
2020-06-11 0,04502576 XAG 0,04294983 XAG
2020-06-10 0,04657937 XAG 0,04502576 XAG
2020-06-09 0,04681186 XAG 0,04657937 XAG
2020-06-08 0,04799890 XAG 0,04681186 XAG
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android