Tiền ảo: 4391
Sàn giao dịch: 314
Giá trị vốn hóa thị trường: 175.645.692.844 $ -0,96%
Lưu lượng 24 giờ: 42.471.682.279 $
Ưu thế:
BTC 54,4%
ETH 9,80%
XRP 7,12%
vtos  (VTOS)
VTOS (VTOS)
Giá trị vốn hóa thị trường
KL giao dịch trong 24 giờ
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
/
Nguồn cung khả dụng
? / 600.000.000
VTOS
USD

Sàn giao dịch VTOS

# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
N/A