Tiền ảo: 5186
Sàn giao dịch: 355
Giá trị vốn hóa thị trường: 268.675.493.951 $ 3,2%
Lưu lượng 24 giờ: 85.126.360.859 $
Ưu thế:
BTC 65,0%
ETH 8,59%
XRP 5,09%
wanchain  (WAN)
Wanchain (WAN)
$0,242658 7,8%
0,00002471 BTC 6,7%
753 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$25.698.673
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.263.407
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,216431 / $0,245180
Nguồn cung khả dụng
106.152.493 / 210.000.000
WAN
USD

Wanchain (Nhà phát triển)

262
Sao
73
Người xem
73
Bản cập nhật
32
Người đóng góp
2
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
12
Sao
7
Người xem
4
Bản cập nhật
31
Người đóng góp
0
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
4
Sao
6
Người xem
4
Bản cập nhật
31
Người đóng góp
3
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề