wanchain  (WAN)
Wanchain (WAN)
$0,290189 -4.8%
0,00002670 BTC -4.8%
2.860 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$36.364.902
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.262.125
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,281856 / $0,308932
Cung lưu thông
125.378.490 / 210.000.000
Fully Diluted Valuation
$60.908.609
Max Supply
210.000.000
WAN
USD

Wanchain SAR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-09-27 142.685.805 SR 6.447.969 SR 1,14 SR N/A
2020-09-26 135.035.076 SR 7.896.410 SR 1,08 SR 1,14 SR
2020-09-25 124.744.102 SR 4.253.653 SR 0,992666 SR 1,08 SR
2020-09-24 110.293.667 SR 5.023.139 SR 0,879477 SR 0,992666 SR
2020-09-23 123.609.609 SR 3.806.439 SR 0,987601 SR 0,879477 SR
2020-09-22 122.977.120 SR 7.698.761 SR 0,980127 SR 0,987601 SR
2020-09-21 141.101.498 SR 4.322.071 SR 1,13 SR 0,980127 SR
2020-09-20 146.367.297 SR 4.228.008 SR 1,17 SR 1,13 SR
2020-09-19 145.258.533 SR 6.892.036 SR 1,16 SR 1,17 SR
2020-09-18 153.522.060 SR 5.688.372 SR 1,23 SR 1,16 SR
2020-09-17 159.680.315 SR 4.959.497 SR 1,27 SR 1,23 SR
2020-09-16 169.074.909 SR 6.220.906 SR 1,35 SR 1,27 SR
2020-09-15 178.191.913 SR 6.288.025 SR 1,43 SR 1,35 SR
2020-09-14 177.978.381 SR 8.987.219 SR 1,42 SR 1,43 SR
2020-09-13 193.552.644 SR 14.476.213 SR 1,55 SR 1,42 SR
2020-09-12 181.469.519 SR 14.665.283 SR 1,45 SR 1,55 SR
2020-09-11 167.467.187 SR 8.140.744 SR 1,34 SR 1,45 SR
2020-09-10 158.058.929 SR 5.581.416 SR 1,27 SR 1,34 SR
2020-09-09 151.784.551 SR 7.551.923 SR 1,21 SR 1,27 SR
2020-09-08 159.559.329 SR 9.863.940 SR 1,27 SR 1,21 SR
2020-09-07 165.197.227 SR 12.801.905 SR 1,32 SR 1,27 SR
2020-09-06 152.262.824 SR 14.371.453 SR 1,21 SR 1,32 SR
2020-09-05 193.890.669 SR 14.983.630 SR 1,55 SR 1,21 SR
2020-09-04 185.463.081 SR 28.082.143 SR 1,48 SR 1,55 SR
2020-09-03 253.482.772 SR 42.909.518 SR 2,04 SR 1,48 SR
2020-09-02 233.292.392 SR 97.349.066 SR 1,84 SR 2,04 SR
2020-09-01 182.108.423 SR 6.740.964 SR 1,45 SR 1,84 SR
2020-08-31 186.431.457 SR 10.907.304 SR 1,49 SR 1,45 SR
2020-08-30 184.778.532 SR 8.635.814 SR 1,48 SR 1,49 SR
2020-08-29 174.408.208 SR 8.263.726 SR 1,39 SR 1,48 SR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android