Tiền ảo: 5518
Sàn giao dịch: 368
Giá trị vốn hóa thị trường: 272.491.273.516 $ 2,0%
Lưu lượng 24 giờ: 54.730.659.365 $
Ưu thế:
BTC 68,1%
ETH 7,60%
XRP 4,34%
wanchain  (WAN)
Wanchain (WAN)
$0,445086 72%
0,00004295 BTC 67%
790 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$47.247.012
KL giao dịch trong 24 giờ
$33.714.755
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,254894 / $0,443905
Circulating Supply
106.152.493 / 210.000.000
WAN
USD

Wanchain (Tin tức)