Tiền ảo: 5484
Sàn giao dịch: 368
Giá trị vốn hóa thị trường: 279.664.097.536 $ -0,51%
Lưu lượng 24 giờ: 56.478.130.467 $
Ưu thế:
BTC 68,6%
ETH 7,59%
XRP 4,22%
wanchain  (WAN)
Wanchain (WAN)
$0,222782 -2,2%
0,00002077 BTC -2,3%
778 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$23.649.225
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.747.686
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,217898 / $0,229832
Circulating Supply
106.152.493 / 210.000.000
WAN
USD

Sàn giao dịch Wanchain

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,0000207 BTC
0.48% 13.614 $ 45.404 $
282.248 $
1274159,986 WAN
16,19% Gần đây
2
0 $
0,00791 BNB
1.13% 7.933 $ 17.545 $
42.539 $
192308,814 WAN
2,44% Gần đây
3
0 $
0,001128 ETH
0.44% 3.339 $ 8.899 $
66.942 $
301065,594 WAN
3,84% Gần đây
4
0 $
0,00002075 BTC
0.82% 654 $ 3.400 $
415.785 $
1878689,567 WAN
23,92% Gần đây
5
0 $
0,001126 ETH
0.71% 380 $ 955 $
210.879 $
951706,581 WAN
12,13% Gần đây
6
0 $
0,0000207 BTC
0.97% 877 $ 1.613 $
128.087 $
578465,890 WAN
7,35% Gần đây
7
0 $
0,2218 USDT
0.9% 5.088 $ 3.452 $
38.633 $
174011,620 WAN
2,22% Gần đây
8
0 $
0,00002079 BTC
0.82% 2.061 $ 3.655 $
60.498 $
271321,920 WAN
3,46% Gần đây
9
0 $
0,81 XRP
0.99% 542 $ 598 $
95.879 $
431221,100 WAN
5,50% Gần đây
10
0 $
0,00002067 BTC
0.56% 542 $ 4.687 $
22 $
99,170 WAN
0,00% Gần đây
11
0 $
0,001123 ETH
0.98% 249 $ 827 $
35.843 $
161897,810 WAN
2,06% Gần đây
12
0 $
0,0011276 ETH
1.28% 30 $ 365 $
32.424 $
145629,767 WAN
1,86% Gần đây
13
0 $
0,00113154 ETH
3.06% - -
170.747 $
764626,000 WAN
9,77% Gần đây -
14
0 $
0,00002099 BTC
2.3% - -
160.854 $
719726,000 WAN
9,27% Gần đây -
15
0 $
0,001124 ETH
0.5% 1.085 $ 583 $
0 $
0,000 WAN
0,00% Gần đây -
16
0 $
7,2 THB
26.16% 0 $ 0 $
9 $
39,984 WAN
khoảng 6 giờ trước
Show More
Anomaly BTC/USD Stale