Tiền ảo: 5926
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 217.652.115.464 $ 0,49%
Lưu lượng 24 giờ: 43.834.137.775 $
Ưu thế:
BTC 66,0%
ETH 8,58%
XRP 5,73%
watermelonblock  (WMB)
WatermelonBlock (WMB)
$0,00044305 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-10-20 08:03:37 UTC (khoảng 5 giờ trước)
5 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Circulating Supply
? / 400.000.000
WMB
USD

WatermelonBlock (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-10-20 0,00055084 Fr. N/A
2019-10-19 0,00050362 Fr. 0,00055084 Fr.
2019-10-18 0,00051007 Fr. 0,00050362 Fr.
2019-10-17 0,00057529 Fr. 0,00051007 Fr.
2019-10-16 0,00050420 Fr. 0,00057529 Fr.
2019-10-15 0,00056681 Fr. 0,00050420 Fr.
2019-10-14 0,00084764 Fr. 0,00056681 Fr.
2019-10-13 0,00061510 Fr. 0,00084764 Fr.
2019-10-12 0,00085224 Fr. 0,00061510 Fr.
2019-10-11 0,00072103 Fr. 0,00085224 Fr.
2019-10-10 0,00092579 Fr. 0,00072103 Fr.
2019-10-09 0,00069473 Fr. 0,00092579 Fr.
2019-10-08 0,00073080 Fr. 0,00069473 Fr.
2019-10-07 0,00057329 Fr. 0,00073080 Fr.
2019-10-06 0,00070224 Fr. 0,00057329 Fr.
2019-10-05 0,00069910 Fr. 0,00070224 Fr.
2019-10-04 0,00068294 Fr. 0,00069910 Fr.
2019-10-03 0,00071864 Fr. 0,00068294 Fr.
2019-10-02 0,00071864 Fr. 0,00071864 Fr.
2019-10-01 0,00080899 Fr. 0,00071864 Fr.
2019-09-30 0,00067293 Fr. 0,00080899 Fr.
2019-09-29 0,00171056 Fr. 0,00067293 Fr.
2019-09-28 0,00069478 Fr. 0,00171056 Fr.
2019-09-27 0,00062512 Fr. 0,00069478 Fr.
2019-09-26 0,00057981 Fr. 0,00062512 Fr.
2019-09-25 0,00070174 Fr. 0,00057981 Fr.
2019-09-24 0,00097084 Fr. 0,00070174 Fr.
2019-09-23 0,00094346 Fr. 0,00097084 Fr.
2019-09-22 0,00112085 Fr. 0,00094346 Fr.
2019-09-21 0,00110445 Fr. 0,00112085 Fr.
2019-09-20 0,00115378 Fr. 0,00110445 Fr.