Tiền ảo: 5185
Sàn giao dịch: 355
Giá trị vốn hóa thị trường: 255.029.373.499 $ -11%
Lưu lượng 24 giờ: 83.199.972.319 $
Ưu thế:
BTC 65,6%
ETH 8,41%
XRP 4,99%
wax  (WAX)
WAX (WAX)
$0,03990490 -3,8%
0,00019941 ETH 8,8%
759 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$37.898.416
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.168.596
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,03782384 / $0,04275992
Nguồn cung khả dụng
949.718.268 / 1.850.000.000
WAX
USD