🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
wax  (WAXP)
WAX (WAXP)
$0,03586823 -1.5%
0,00000211 BTC -0.0%
2.909 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$50.634.801
KL giao dịch trong 24 giờ
$641.756
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,03479707 / $0,03675433
Cung lưu thông
1.414.703.581 / 3.770.303.327
Định giá pha loãng hoàn toàn
$134.945.979
Tổng lượng cung tối đa
3.770.303.327
WAXP
USD

WAX MXN (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-11-28 1.033.767.886 MX$ 20.828.435 MX$ 0,725563 MX$ N/A
2020-11-27 1.036.159.311 MX$ 63.322.048 MX$ 0,733992 MX$ 0,725563 MX$
2020-11-26 1.156.939.968 MX$ 158.495.818 MX$ 0,822120 MX$ 0,733992 MX$
2020-11-25 1.133.273.295 MX$ 94.054.957 MX$ 0,805813 MX$ 0,822120 MX$
2020-11-24 1.004.719.413 MX$ 29.325.150 MX$ 0,714624 MX$ 0,805813 MX$
2020-11-23 984.067.447 MX$ 31.574.040 MX$ 0,700883 MX$ 0,714624 MX$
2020-11-22 988.617.637 MX$ 26.183.783 MX$ 0,703232 MX$ 0,700883 MX$
2020-11-21 956.181.929 MX$ 16.155.376 MX$ 0,678558 MX$ 0,703232 MX$
2020-11-20 945.501.550 MX$ 17.154.033 MX$ 0,670606 MX$ 0,678558 MX$
2020-11-19 973.676.077 MX$ 21.157.777 MX$ 0,687203 MX$ 0,670606 MX$
2020-11-18 1.024.878.362 MX$ 14.778.466 MX$ 0,728299 MX$ 0,687203 MX$
2020-11-17 1.016.339.053 MX$ 17.389.366 MX$ 0,723353 MX$ 0,728299 MX$
2020-11-16 1.043.703.559 MX$ 7.059.016 MX$ 0,741079 MX$ 0,723353 MX$
2020-11-15 1.055.853.561 MX$ 10.339.517 MX$ 0,750822 MX$ 0,741079 MX$
2020-11-14 1.085.821.230 MX$ 16.686.302 MX$ 0,772462 MX$ 0,750822 MX$
2020-11-13 1.064.198.718 MX$ 21.121.345 MX$ 0,756952 MX$ 0,772462 MX$
2020-11-12 1.078.191.561 MX$ 15.731.214 MX$ 0,766225 MX$ 0,756952 MX$
2020-11-11 1.064.281.355 MX$ 22.130.261 MX$ 0,759923 MX$ 0,766225 MX$
2020-11-10 1.003.520.814 MX$ 9.851.554 MX$ 0,721972 MX$ 0,759923 MX$
2020-11-09 985.522.460 MX$ 7.303.528 MX$ 0,701584 MX$ 0,721972 MX$
2020-11-08 960.304.144 MX$ 13.230.193 MX$ 0,681763 MX$ 0,701584 MX$
2020-11-07 1.006.896.541 MX$ 16.367.470 MX$ 0,719411 MX$ 0,681763 MX$
2020-11-06 930.824.441 MX$ 11.354.011 MX$ 0,663540 MX$ 0,719411 MX$
2020-11-05 926.441.809 MX$ 7.506.918 MX$ 0,663248 MX$ 0,663540 MX$
2020-11-04 931.626.092 MX$ 9.175.049 MX$ 0,668332 MX$ 0,663248 MX$
2020-11-03 986.941.198 MX$ 8.333.519 MX$ 0,708974 MX$ 0,668332 MX$
2020-11-02 1.013.968.421 MX$ 4.911.111 MX$ 0,725461 MX$ 0,708974 MX$
2020-11-01 1.017.410.800 MX$ 10.108.197 MX$ 0,728319 MX$ 0,725461 MX$
2020-10-31 1.019.160.434 MX$ 10.611.412 MX$ 0,730469 MX$ 0,728319 MX$
2020-10-30 1.057.807.646 MX$ 7.598.923 MX$ 0,756477 MX$ 0,730469 MX$
2020-10-29 1.055.189.977 MX$ 18.895.438 MX$ 0,758184 MX$ 0,756477 MX$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android