Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
wax  (WAXP)
WAX (WAXP)
$0,03753179 0.3%
0,00000296 BTC 0.3%
2.669 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$51.742.804
KL giao dịch trong 24 giờ
$397.840
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,03716349 / $0,03805841
Cung lưu thông
1.370.695.465 / 3.770.303.327
Định giá pha loãng hoàn toàn
$142.326.338
Tổng lượng cung tối đa
3.770.303.327
WAXP
USD

WAX UAH (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-21 1.448.959.490 ₴ 11.527.190 ₴ 1,05 ₴ N/A
2020-10-20 1.493.118.088 ₴ 6.974.443 ₴ 1,09 ₴ 1,05 ₴
2020-10-19 1.499.086.782 ₴ 5.701.685 ₴ 1,09 ₴ 1,09 ₴
2020-10-18 1.508.663.711 ₴ 7.962.325 ₴ 1,10 ₴ 1,09 ₴
2020-10-17 1.488.326.103 ₴ 13.698.256 ₴ 1,09 ₴ 1,10 ₴
2020-10-16 1.528.593.812 ₴ 24.199.866 ₴ 1,11 ₴ 1,09 ₴
2020-10-15 1.534.735.752 ₴ 19.239.351 ₴ 1,12 ₴ 1,11 ₴
2020-10-14 1.586.838.836 ₴ 29.498.960 ₴ 1,16 ₴ 1,12 ₴
2020-10-13 1.574.254.282 ₴ 19.525.006 ₴ 1,15 ₴ 1,16 ₴
2020-10-12 1.572.482.938 ₴ 17.154.593 ₴ 1,16 ₴ 1,15 ₴
2020-10-11 1.615.075.288 ₴ 37.670.789 ₴ 1,18 ₴ 1,16 ₴
2020-10-10 1.651.714.251 ₴ 92.886.169 ₴ 1,21 ₴ 1,18 ₴
2020-10-09 1.573.709.349 ₴ 145.787.521 ₴ 1,15 ₴ 1,21 ₴
2020-10-08 1.499.560.288 ₴ 118.718.639 ₴ 1,10 ₴ 1,15 ₴
2020-10-07 1.412.093.505 ₴ 98.509.571 ₴ 1,04 ₴ 1,10 ₴
2020-10-06 1.499.433.717 ₴ 14.575.832 ₴ 1,10 ₴ 1,04 ₴
2020-10-05 1.440.619.368 ₴ 9.633.285 ₴ 1,06 ₴ 1,10 ₴
2020-10-04 1.455.405.415 ₴ 14.663.036 ₴ 1,07 ₴ 1,06 ₴
2020-10-03 1.423.580.295 ₴ 27.055.139 ₴ 1,05 ₴ 1,07 ₴
2020-10-02 1.456.990.558 ₴ 26.398.177 ₴ 1,07 ₴ 1,05 ₴
2020-10-01 1.579.182.843 ₴ 20.736.059 ₴ 1,16 ₴ 1,07 ₴
2020-09-30 1.539.282.049 ₴ 31.301.319 ₴ 1,13 ₴ 1,16 ₴
2020-09-29 1.466.791.587 ₴ 23.229.695 ₴ 1,09 ₴ 1,13 ₴
2020-09-28 1.482.898.498 ₴ 16.842.682 ₴ 1,10 ₴ 1,09 ₴
2020-09-27 1.468.007.409 ₴ 18.739.993 ₴ 1,09 ₴ 1,10 ₴
2020-09-26 1.453.587.455 ₴ 17.610.972 ₴ 1,08 ₴ 1,09 ₴
2020-09-25 1.450.836.237 ₴ 33.530.454 ₴ 1,08 ₴ 1,08 ₴
2020-09-24 1.382.415.529 ₴ 55.185.641 ₴ 1,03 ₴ 1,08 ₴
2020-09-23 1.581.562.965 ₴ 265.424.278 ₴ 1,18 ₴ 1,03 ₴
2020-09-22 1.755.623.956 ₴ 118.747.687 ₴ 1,27 ₴ 1,18 ₴
2020-09-21 1.433.835.100 ₴ 12.791.520 ₴ 1,07 ₴ 1,27 ₴
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android