Tiền ảo: 5186
Sàn giao dịch: 355
Giá trị vốn hóa thị trường: 268.675.493.951 $ 3,2%
Lưu lượng 24 giờ: 85.126.360.859 $
Ưu thế:
BTC 65,0%
ETH 8,59%
XRP 5,09%
wax  (WAX)
WAX (WAX)
$0,04208917 9,5%
0,00019407 ETH 0,95%
759 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$39.899.388
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.105.587
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,03782384 / $0,04235871
Nguồn cung khả dụng
949.718.268 / 1.850.000.000
WAX
USD

WAX (Tin tức)