Tiền ảo: 5255
Sàn giao dịch: 356
Giá trị vốn hóa thị trường: 282.300.889.281 $ -3,0%
Lưu lượng 24 giờ: 60.484.359.073 $
Ưu thế:
BTC 65,0%
ETH 8,26%
XRP 4,87%
wax  (WAX)
WAX (WAX)
$0,06351833 -2,4%
0,00029169 ETH 1,3%
777 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$60.255.845
KL giao dịch trong 24 giờ
$3.126.229
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,06295070 / $0,06736554
Nguồn cung khả dụng
949.718.268 / 1.850.000.000
WAX
USD

Sàn giao dịch WAX

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,00000611 BTC
0.49% 10.273 $ 18.936 $
285.608 $
4540656,015 WAX
9,13% Gần đây
2
0 $
0,0002897 ETH
1.24% 4.197 $ 2.538 $
36.137 $
573450,354 WAX
1,16% Gần đây
3
0 $
0,000006055 BTC
1.17% 7.358 $ 99.582 $
22.999 $
368960,000 WAX
0,74% Gần đây
4
0 $
75,4 KRW
0.27% 17.269 $ 20.770 $
963.252 $
15056491,076 WAX
30,81% Gần đây
5
0 $
75,3 KRW
0.26% 6.190 $ 10.719 $
882.651 $
13814957,400 WAX
28,23% Gần đây
6
0 $
0,0628341 USD
1.55% 15.974 $ 44.049 $
94 $
1496,000 WAX
0,00% Gần đây
7
0 $
0,00000611 BTC
0.16% 10.196 $ 19.021 $
285.809 $
4543217,919 WAX
9,14% Gần đây
8
0 $
0,000292805 ETH
1.49% 24.790 $ 0 $
272 $
4278,000 WAX
0,01% Gần đây
9
0 $
0,062687 USDT
0.98% 18.200 $ 2.525 $
22.086 $
351746,546 WAX
0,71% Gần đây
10
0 $
0,00000613 BTC
0.98% 4.760 $ 3.265 $
197.025 $
3123818,225 WAX
6,31% Gần đây
11
0 $
0,00000612 BTC
0.9% 4.175 $ 10.977 $
12.912 $
204963,419 WAX
0,41% Gần đây
12
0 $
0,0002897 ETH
1.49% 4.100 $ 2.829 $
36.142 $
573450,354 WAX
1,16% Gần đây
13
0 $
0,1963 XRP
1.06% 3.501 $ 4.024 $
3.097 $
49252,150 WAX
0,10% Gần đây
14
0 $
0,00000615 BTC
0.81% 384 $ 5.476 $
19.566 $
309076,157 WAX
0,63% Gần đây
15
0 $
0,000288 ETH
4.03% 0 $ 3.984 $
26.005 $
414932,370 WAX
0,83% Gần đây
16
0 $
0,0000061 BTC
0.98% 1.056 $ 1.300 $
1.786 $
28433,425 WAX
0,06% Gần đây
17
0 $
0,000288 ETH
1.17% 532 $ 1.627 $
520 $
8303,086 WAX
0,02% Gần đây
18
0 $
0,0002887 ETH
3.28% 0 $ 2.076 $
6.302 $
100499,566 WAX
0,20% Gần đây
19
0 $
0,0002871007564342 ETH
1.48% - -
505 $
8087,296 WAX
0,02% Gần đây -
20
0 $
0,00000715 BTC
12.65% - -
504 $
6854,190 WAX
0,02% Gần đây -
21
0 $
0,00000611 BTC
- - -
285.831 $
4546286,308 WAX
9,15% Gần đây -
22
0 $
0,00028932 ETH
- - -
35.908 $
570305,054 WAX
1,15% Gần đây -
23
0 $
0,13006756056599 BNT
- - -
1.355 $
21312,957 WAX
0,04% Gần đây -
24
0 $
0,0799 USD
39.27% 113 $ 0 $
8 $
100,000 WAX
1 ngày trước -
25
0 $
0,0000061 BTC
61.54% 0 $ 0 $
50 $
802,000 WAX
khoảng 12 giờ trước -
26
0 $
0,00000616 BTC
61.47% - -
91 $
1440,728 WAX
khoảng 12 giờ trước -
27
0 $
0,00030528 ETH
34.91% - -
34 $
500,000 WAX
2 ngày trước -
28
0 $
0,0817 USDT
39.34% 990 $ 0 $
0 $
0,000 WAX
1 ngày trước -
29
0 $
0,000322 ETH
51.96% 0 $ 0 $
0 $
0,000 WAX
2 ngày trước -
30
0 $
0,0002500030001 ETH
66.27% - -
0 $
0,000 WAX
2 ngày trước -
31
0 $
0 ETH
67.37% - -
0 $
0,000 WAX
1 ngày trước -
32
0 $
0,00565 LONG
39.58% - -
0 $
0,000 WAX
1 ngày trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale