Tiền ảo: 5255
Sàn giao dịch: 356
Giá trị vốn hóa thị trường: 281.220.202.870 $ -2,9%
Lưu lượng 24 giờ: 60.910.638.022 $
Ưu thế:
BTC 65,2%
ETH 8,23%
XRP 4,87%
wax  (WAX)
WAX (WAX)
$0,06617921 3,3%
0,00030589 ETH 7,6%
777 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$62.339.674
KL giao dịch trong 24 giờ
$3.024.968
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,06295070 / $0,06736554
Nguồn cung khả dụng
949.718.268 / 1.850.000.000
WAX
USD

WAX (Tiện ích)

Widgets