Tiền ảo: 5511
Sàn giao dịch: 368
Giá trị vốn hóa thị trường: 273.270.723.778 $ 2,8%
Lưu lượng 24 giờ: 54.201.702.200 $
Ưu thế:
BTC 68,0%
ETH 7,70%
XRP 4,34%
weth  (WETH)
WETH (WETH)
$195,57 3,9%
0,99781515 ETH -0,13%
79 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$13.451.192
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$187,81 / $195,43
Circulating Supply
? / 4.042
WETH
USD