Tiền ảo: 5480
Sàn giao dịch: 368
Giá trị vốn hóa thị trường: 282.369.795.582 $ 3,0%
Lưu lượng 24 giờ: 59.256.059.240 $
Ưu thế:
BTC 68,6%
ETH 7,61%
XRP 4,23%
weth  (WETH)
WETH (WETH)
$199,80 1,7%
0,99900806 ETH -0,15%
79 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.269.464
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$195,81 / $203,29
Circulating Supply
? / 4.042
WETH
USD

Sàn giao dịch WETH

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
1 $
0,0050105989198953 WETH
0.37% 135.769 $ 168.102 $
12.578 $
12557,355 USDC
0,99% Gần đây
2
200 $
198,27266 DAI
0.66% 62.183 $ 37.381 $
149.603 $
748,022 WETH
11,78% Gần đây
3
0 $
0,000907739408748 WETH
1.97% 0 $ 7.879 $
670 $
3688,641 BAT
0,05% Gần đây
4
1 $
0,0050165415440875 WETH
0.67% 70.498 $ 72.968 $
919.343 $
913756,324 DAI
72,11% Gần đây
5
201 $
199,34052 DAI
0.67% 74.178 $ 69.594 $
4.624 $
22,995 WETH
0,36% Gần đây
6
0 $
0,000907739408748 WETH
2.37% 0 $ 7.878 $
170 $
933,000 BAT
0,01% Gần đây
7
6 $
0,0311001 WETH
18.01% 0 $ 2.919 $
1.801 $
289,645 LPT
0,14% Gần đây
8
0 $
0,00035 WETH
13.04% 116 $ 0 $
1 $
19,314 SHUF2
0,00% khoảng 3 giờ trước
9
200 $
1 ETH
0.0% - -
139.244 $
695,616 WETH
10,95% Gần đây -
10
202 $
200,54 DAI
0.67% - -
26.148 $
129,340 WETH
2,04% khoảng 3 giờ trước -
11
0 $
0,00002979 WETH
4.04% - -
1.176 $
196492,442 ADI
0,09% Gần đây -
12
0 $
0,00000046 WETH
4.76% - -
10 $
109000,000 DACC
0,00% khoảng 1 giờ trước -
13
0 $
0,0000379 WETH
5.9% - -
3.082 $
406217,000 HOT
0,24% khoảng 2 giờ trước -
14
0 $
0,00014098 WETH
- - -
14.265 $
503902,000 BPRO
1,12% Gần đây -
15
201 $
1,001447985 ETH
- - -
4.655 $
23,139 WETH
0,36% khoảng 1 giờ trước -
16
0 $
0,000065 WETH
- - -
704 $
53864,030 BOOM1
0,06% khoảng 3 giờ trước -
17
0 $
0,00024876 WETH
0.63% - -
459 $
9183,000 CRO
0,04% Gần đây -
18
0 $
0,0000135 WETH
- - -
96 $
35490,480 MRO
0,01% Gần đây -
19
71 $
0,3552 WETH
- - -
89 $
1,250 FUZE
0,01% Gần đây -
20
0 $
0,00001297 WETH
- - -
81 $
30951,000 MOAB
0,01% Gần đây -
21
0 $
0,0000136 WETH
- - -
25 $
9000,000 HYPE
0,00% khoảng 2 giờ trước -
22
0 $
0,0001195 WETH
- - -
22 $
933,000 GREN
0,00% khoảng 3 giờ trước -
23
0 $
0,0004 WETH
- - -
21 $
268,110 GOLD
0,00% Gần đây -
24
0 $
0,0000692 WETH
- - -
9 $
638,000 HOLE
0,00% khoảng 3 giờ trước -
25
0 $
201,59305335329344 USDC
0.37% 122.814 $ 111.439 $
0 $
1,632 WETH
0,00% Gần đây -
26
0 $
0,0013 WETH
12.35% - -
91 $
350,000 ARN
0,01% Gần đây -
27
1 $
0,0053957126638401 WETH
0.54% 141.152 $ 101.683 $
51.496 $
51331,224 USDC
3 ngày trước
28
3 $
0,0133141999999993 WETH
5.92% 3.197 $ 0 $
143 $
53,327 LINK
khoảng 4 giờ trước
29
0 $
0,000011 WETH
72.5% 0 $ 2 $
2 $
842,290 EMONT
khoảng 15 giờ trước
30
0 $
0,000011 WETH
76.19% 0 $ 0 $
2 $
842,290 EMONT
khoảng 15 giờ trước
31
0 $
0,0009282645146944 WETH
-5.0% 9.801 $ 0 $
0 $
0,000 ZRX
khoảng 16 giờ trước -
32
0 $
0,0020387366666667 WETH
-0.09% 3.743 $ 17 $
136 $
334,525 KRS
khoảng 5 giờ trước -
33
6 $
0,0311001 WETH
-3.82% 8 $ 3.830 $
2.313 $
370,432 LPT
khoảng 5 giờ trước -
34
0 $
0,00002 WETH
80.5% 208 $ 0 $
54 $
13500,000 AD
khoảng 14 giờ trước -
35
515 $
2,576 WETH
1.22% - -
1.237 $
2,400 MKR
khoảng 8 giờ trước -
36
39 $
0,194 WETH
0.28% - -
803 $
20,560 QBIT
khoảng 14 giờ trước -
37
201 $
200,6 USDT
0.82% - -
177 $
0,880 WETH
khoảng 9 giờ trước -
38
0 $
0,00093024 WETH
2.13% - -
145 $
782,100 BAT
khoảng 7 giờ trước -
39
0 $
0,00000234 WETH
0.7% - -
45 $
91726,810 NPXS
6 ngày trước -
40
0 $
0,00015791 WETH
1.22% - -
40 $
1218,000 SNT
6 ngày trước -
41
0 $
0,00087446 WETH
1.14% - -
8 $
42,130 ZRX
7 ngày trước -
42
4 $
0,0211 WETH
18.26% - -
2.892 $
676,000 BOMB
khoảng 4 giờ trước -
43
0 $
0,0000000000001 WETH
50.0% - -
2 $
101000000000,000 EMPRO
1 ngày trước -
44
0 $
0,00077 WETH
82.88% - -
3.179 $
22382,430 ECORE
3 ngày trước -
45
0 $
0,00000023 WETH
72.22% - -
27 $
610746,000 DOOH
khoảng 23 giờ trước -
46
0 $
0,000289 WETH
71.29% - -
19 $
325,000 QCH
khoảng 11 giờ trước -
47
0 $
0,00139 WETH
59.99% - -
11 $
41,730 SXDT
1 ngày trước -
48
1 $
0,004 WETH
52.65% - -
8 $
10,000 LCRT
1 ngày trước -
49
0 $
0,0000000000137 WETH
47.99% - -
3 $
1008258206,000 EMPR
khoảng 16 giờ trước -
50
0 $
0,000248 WETH
83.5% - -
41.042 $
800125,000 ERC20
6 ngày trước -
51
15 $
0,0795 WETH
72.57% - -
2.001 $
136,090 JNB
3 ngày trước -
52
0 $
0,0000645 WETH
- - -
1.643 $
127654,000 ETHPL
khoảng 6 giờ trước -
53
0 $
0,0005299 WETH
- - -
1.668 $
15604,000 BAGS
khoảng 3 giờ trước -
54
0 $
0,00019603 WETH
- - -
1.615 $
40724,000 BSOV
khoảng 4 giờ trước -
55
0 $
0,0002191 WETH
- - -
1.591 $
35859,000 ZBUX
khoảng 4 giờ trước -
56
0 $
0,00004994 WETH
- - -
1.551 $
153562,100 SPARK
khoảng 4 giờ trước -
57
10.467 $
53,565 WETH
- - -
1.376 $
0,131 WBTC
1 ngày trước -
58
0 $
0,00165 WETH
- - -
1.366 $
4162,000 DYNMT
khoảng 20 giờ trước -
59
0 $
0,00121 WETH
- - -
1.153 $
4821,000 BURN
khoảng 8 giờ trước -
60
0 $
0,00001825 WETH
- - -
1.124 $
306827,000 KGC
khoảng 13 giờ trước -
61
0 $
0,00067 WETH
- - -
807 $
6019,000 SHOCK
khoảng 11 giờ trước -
62
7 $
0,0332999 WETH
-41.38% - -
284 $
43,553 LPT
khoảng 23 giờ trước -
63
0 $
0,00000008 WETH
- - -
285 $
17808573,000 KAYA
khoảng 11 giờ trước -
64
33 $
0,18 WETH
- - -
271 $
8,140 ERAZ
3 ngày trước -
65
0 $
0,00039 WETH
- - -
139 $
1722,090 RHOC
6 ngày trước -
66
0 $
0,00000002 WETH
- - -
117 $
29834496,000 BRAP
1 ngày trước -
67
1 $
0,005 WETH
- - -
86 $
91,200 DEF
1 ngày trước -
68
0 $
0,00009955 WETH
- - -
68 $
3524,390 VOID
1 ngày trước -
69
0 $
0,0020975 WETH
- - -
27 $
70,140 CRPT
2 ngày trước -
70
0 $
0,00195 WETH
- - -
20 $
52,000 NB
khoảng 11 giờ trước -
71
0 $
0,00007114 WETH
- - -
15 $
1100,000 MATIC
1 ngày trước -
72
0 $
0,00025 WETH
- - -
14 $
296,000 NUKE
1 ngày trước -
73
0 $
0,00001631 WETH
- - -
15 $
4467,000 DYT
khoảng 9 giờ trước -
74
7 $
0,0357 WETH
- - -
14 $
1,950 VOLC
khoảng 5 giờ trước -
75
0 $
0,000094 WETH
- - -
12 $
677,000 BLAZE
khoảng 22 giờ trước -
76
0 $
0,00008 WETH
- - -
12 $
738,150 MELT
khoảng 10 giờ trước -
77
0 $
0,0019 WETH
- - -
9 $
25,000 THAR
1 ngày trước -
78
0 $
0,00000089 WETH
- - -
8 $
49999,000 BAX
5 ngày trước -
79
0 $
0,0005 WETH
- - -
7 $
67,110 REKT
1 ngày trước -
80
0 $
0,0001296 WETH
- - -
6 $
253,868 THUR
1 ngày trước -
81
0 $
0,0001 WETH
- - -
6 $
300,000 POE
6 ngày trước -
82
0 $
0,00000034 WETH
- - -
6 $
90673,127 CLM
3 ngày trước -
83
0 $
0,00020678 WETH
93.38% - -
4 $
104,480 GBC
6 ngày trước -
84
0 $
0,0000009 WETH
- - -
3 $
20000,000 BTB
3 ngày trước -
85
3 $
0,014 WETH
- - -
3 $
1,171 ANAR
3 ngày trước -
86
0 $
0,000032 WETH
- - -
3 $
485,000 BOOM
4 ngày trước -
87
0 $
0,00007005 WETH
0.6% - -
3 $
190,000 MANA
6 ngày trước -
88
0 $
0,00007001 WETH
98.16% - -
1 $
100,000 FTM
6 ngày trước -
89
0 $
0,00000201 WETH
- - -
1 $
3653,000 SAG
khoảng 4 giờ trước -
90
1 $
0,005 WETH
- - -
1 $
1,000 EBT
2 ngày trước -
91
0 $
0,00000000001 WETH
- - -
1 $
411483867,000 EMPRG
1 ngày trước -
92
0 $
0,00002 WETH
- - -
1 $
190,000 BOLT
khoảng 22 giờ trước -
93
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 ESAX
6 ngày trước -
94
3 $
0,0133142 WETH
5.7% 3.201 $ 0 $
935 $
353,755 LINK
khoảng 6 giờ trước
95
10.310 $
55,73448803302514 WETH
0.84% 28.008 $ 0 $
0 $
0,000 WBTC
2 ngày trước -
96
10 $
0,0550298955287548 WETH
8.67% 3.197 $ 0 $
0 $
0,000 REP
4 ngày trước -
97
0 $
0,0001844694301339 WETH
0.5% 0 $ 800 $
0 $
0,000 MANA
khoảng 7 giờ trước -
98
0 $
0,0009282645146944 WETH
-2.87% 4.942 $ 0 $
0 $
0,000 ZRX
khoảng 16 giờ trước -
99
0 $
0,0003545358083486 WETH
5.28% 1.817 $ 0 $
0 $
0,000 ENJ
6 ngày trước -
100
1 $
0,0061062 WETH
4.52% 0 $ 1.722 $
0 $
0,000 OMG
4 ngày trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale