🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
worbli  (WBI)
WORBLI (WBI)
$0,00696002 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-02-15 01:04:27 UTC (khoảng 2 tháng trước)
71 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 2.500.000.000
WBI
USD

WORBLI AED (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android