👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
worbli  (WBI)
WORBLI (WBI)
$0,00696002 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-02-15 01:04:27 UTC (14 ngày trước)
70 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 2.500.000.000
WBI
USD

WORBLI (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-16 161,89 ₫ N/A
2020-02-15 161,75 ₫ 161,89 ₫
2020-02-14 111,17 ₫ 161,75 ₫
2020-02-13 187,49 ₫ 111,17 ₫
2020-02-12 183,33 ₫ 187,49 ₫
2020-02-11 172,19 ₫ 183,33 ₫
2020-02-10 183,02 ₫ 172,19 ₫
2020-02-09 211,94 ₫ 183,02 ₫
2020-02-08 200,81 ₫ 211,94 ₫
2020-02-07 200,07 ₫ 200,81 ₫
2020-02-06 187,89 ₫ 200,07 ₫
2020-02-05 187,96 ₫ 187,89 ₫
2020-02-04 174,73 ₫ 187,96 ₫
2020-02-03 207,05 ₫ 174,73 ₫
2020-02-02 191,18 ₫ 207,05 ₫
2020-02-01 179,48 ₫ 191,18 ₫
2020-01-31 180,62 ₫ 179,48 ₫
2020-01-30 185,19 ₫ 180,62 ₫
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android