Rank #N/A
worktips  (WTIP)
Worktips (WTIP)
$0,000015310210 ?
Cập nhật lần cuối: 2022-01-22 14:14:57 UTC (3 ngày trước)
177 người thích điều này
?
Phạm vi 24H
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 184.470.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Worktips CHF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-01-23 0,000000000000 Fr. 1,48 Fr. 0,00001396 Fr. N/A
2022-01-22 0,000000000000 Fr. 3,65 Fr. 0,00001486 Fr. 0,00001396 Fr.
2022-01-21 0,000000000000 Fr. 3,65 Fr. 0,00001486 Fr. 0,00001486 Fr.
2022-01-18 0,000000000000 Fr. 2,18 Fr. 0,00002014 Fr. 0,00001486 Fr.
2022-01-17 0,000000000000 Fr. 10,26 Fr. 0,00039535 Fr. 0,00002014 Fr.
2022-01-16 0,000000000000 Fr. 3,00 Fr. 0,00002435 Fr. 0,00039535 Fr.
2022-01-15 0,000000000000 Fr. 7,43 Fr. 0,00001984 Fr. 0,00002435 Fr.
2022-01-14 0,000000000000 Fr. 1,93 Fr. 0,00001850 Fr. 0,00001984 Fr.
2022-01-13 0,000000000000 Fr. 2,09 Fr. 0,00002024 Fr. 0,00001850 Fr.
2022-01-12 0,000000000000 Fr. 2,09 Fr. 0,00002024 Fr. 0,00002024 Fr.
2022-01-10 0,000000000000 Fr. 2,11 Fr. 0,00001930 Fr. 0,00002024 Fr.
2022-01-09 0,000000000000 Fr. 2,11 Fr. 0,00001930 Fr. 0,00001930 Fr.
2022-01-06 0,000000000000 Fr. 0,275840 Fr. 0,00002100 Fr. 0,00001930 Fr.
2022-01-05 0,000000000000 Fr. 1,62 Fr. 0,00002297 Fr. 0,00002100 Fr.
2022-01-04 0,000000000000 Fr. 1,63 Fr. 0,00002160 Fr. 0,00002297 Fr.
2022-01-03 0,000000000000 Fr. 1,63 Fr. 0,00002160 Fr. 0,00002160 Fr.
2021-12-31 0,000000000000 Fr. 1,87 Fr. 0,00002309 Fr. 0,00002160 Fr.
2021-12-30 0,000000000000 Fr. 1,42 Fr. 0,00002315 Fr. 0,00002309 Fr.
2021-12-29 0,000000000000 Fr. 1,83 Fr. 0,00002289 Fr. 0,00002315 Fr.
2021-12-28 0,000000000000 Fr. 1,51 Fr. 0,00003149 Fr. 0,00002289 Fr.
2021-12-27 0,000000000000 Fr. 4,67 Fr. 0,00003184 Fr. 0,00003149 Fr.
2021-12-26 0,000000000000 Fr. 4,72 Fr. 0,00003220 Fr. 0,00003184 Fr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android