Rank #N/A
170 người thích điều này
worktips  (WTIP)
Worktips (WTIP)
$0,000046017285 -15.8%
0,00000000 BTC -11.9%
170 người thích điều này
$0,000045446640
24H Range
$0,000054661623
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $6,64
Cung lưu thông ?
Tổng cung 184.470.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Worktips LINK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-22 0,000000000000 LINK 0,30177417 LINK 0,00000159 LINK N/A
2021-10-21 0,000000000000 LINK 0,52176551 LINK 0,00000173 LINK 0,00000159 LINK
2021-10-20 0,000000000000 LINK 0,17765648 LINK 0,00000175 LINK 0,00000173 LINK
2021-10-19 0,000000000000 LINK 1,563543 LINK 0,00000170 LINK 0,00000175 LINK
2021-10-18 0,000000000000 LINK 1,563543 LINK 0,00000170 LINK 0,00000170 LINK
2021-10-17 0,000000000000 LINK 0,07659049 LINK 0,00000202 LINK 0,00000170 LINK
2021-10-16 0,000000000000 LINK 0,26172055 LINK 0,00000176 LINK 0,00000202 LINK
2021-10-15 0,000000000000 LINK 0,26172055 LINK 0,00000176 LINK 0,00000176 LINK
2021-10-14 0,000000000000 LINK 0,31303343 LINK 0,00000208 LINK 0,00000176 LINK
2021-10-13 0,000000000000 LINK 0,14830552 LINK 0,00000169 LINK 0,00000208 LINK
2021-10-12 0,000000000000 LINK 3,503025 LINK 0,00000170 LINK 0,00000169 LINK
2021-10-11 0,000000000000 LINK 3,503025 LINK 0,00000170 LINK 0,00000170 LINK
2021-10-07 0,000000000000 LINK 0,39544731 LINK 0,00000207 LINK 0,00000170 LINK
2021-10-06 0,000000000000 LINK 0,52450788 LINK 0,00000142 LINK 0,00000207 LINK
2021-10-05 0,000000000000 LINK 0,62361356 LINK 0,00000137 LINK 0,00000142 LINK
2021-10-04 0,000000000000 LINK 0,10657485 LINK 0,00000213 LINK 0,00000137 LINK
2021-10-03 0,000000000000 LINK 0,37346276 LINK 0,00000134 LINK 0,00000213 LINK
2021-10-02 0,000000000000 LINK 8,725685 LINK 0,00000133 LINK 0,00000134 LINK
2021-10-01 0,000000000000 LINK 0,06745131 LINK 0,00000109 LINK 0,00000133 LINK
2021-09-30 0,000000000000 LINK 0,13415834 LINK 0,00000110 LINK 0,00000109 LINK
2021-09-29 0,000000000000 LINK 1,820286 LINK 0,00000135 LINK 0,00000110 LINK
2021-09-28 0,000000000000 LINK 0,37748064 LINK 0,00000114 LINK 0,00000135 LINK
2021-09-27 0,000000000000 LINK 0,43219557 LINK 0,00000105 LINK 0,00000114 LINK
2021-09-26 0,000000000000 LINK 0,43219557 LINK 0,00000105 LINK 0,00000105 LINK
2021-09-25 0,000000000000 LINK 0,07734575 LINK 0,00000116 LINK 0,00000105 LINK
2021-09-24 0,000000000000 LINK 0,25272188 LINK 0,00000120 LINK 0,00000116 LINK
2021-09-23 0,000000000000 LINK 0,28609612 LINK 0,00000115 LINK 0,00000120 LINK
2021-09-22 0,000000000000 LINK 0,27636377 LINK 0,00000120 LINK 0,00000115 LINK
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android