👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
worktips  (WTIP)
Worktips (WTIP)
$0,00000522 11.1%
0,00000000 BTC 13.9%
92 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$2,06
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00000456 / $0,00000525
Cung lưu thông
? / 184.470.000.000
WTIP
USD

Worktips (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-25 0,00004879 kr N/A
2020-02-24 0,00004391 kr 0,00004879 kr
2020-02-19 0,00005397 kr 0,00004391 kr
2020-02-18 0,00005506 kr 0,00005397 kr
2020-02-17 0,00007267 kr 0,00005506 kr
2020-02-16 0,00007105 kr 0,00007267 kr
2020-02-14 0,00005961 kr 0,00007105 kr
2020-02-13 0,00007165 kr 0,00005961 kr
2020-02-11 0,00005492 kr 0,00007165 kr
2020-02-10 0,00005677 kr 0,00005492 kr
2020-02-09 0,00006325 kr 0,00005677 kr
2020-02-08 0,00006185 kr 0,00006325 kr
2020-02-07 0,00006734 kr 0,00006185 kr
2020-02-06 0,00006731 kr 0,00006734 kr
2020-02-05 0,00006855 kr 0,00006731 kr
2020-02-04 0,00004495 kr 0,00006855 kr
2020-01-31 0,00003976 kr 0,00004495 kr
2020-01-30 0,00003860 kr 0,00003976 kr
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android